Trajtimi i mbetjeve të ushqimit në Novotel Warsaw Centrum

Trajtimi i mbetjeve të ushqimit në Novotel Warsaw Centrum

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI Të vetëdijshëm për faktin se biznesi i restorantit po humb përafërsisht 25% e ushqimit që blen, udhëheqësit rajonalë të AccorHotels nga Evropa Lindore vendosën të përmirësojnë performancën

Kursimi i ujit tek SAMBA Hotel

Kursimi i ujit tek SAMBA Hotel

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI Zgjidhja e propozuar demEAUmed integron teknologjitë inovative të trajtimit të ujit, TIC dhe mjetet e menaxhimit të ujit.Teknologjitë e ndryshme të provuara të trajtimit të ujit në

Kursimet e ujit dhe energjisë në BoutiqueHotel Stadthalle

Kursimet e ujit dhe energjisë në BoutiqueHotel Stadthalle

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI Në vitin 2002, Michaela Reitterer bleu hotelin ‘Zur Stadthalle’ dhe vendosi të konsiderojë “ndërgjegjësimin ndaj  mjedisit ’si vizionin kryesor të kompanisë. Respekti për natyrën dhe burimet e