Energjia e tërë gjenerohet në vend nga burimet e ripërteritshme

Energjia e tërë gjenerohet në vend nga burimet e ripërteritshme

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI Ladybird Farm Leisure Center u krijua në 2002 si biznes familjar. Qëllimi ishte të siguronte kohë të gëzueshme dhe kuptimplote për të gjithë familjen së bashku në

Prodhimi i energjisë me hidrogjen në Radisson Blu Hotel

Prodhimi i energjisë me hidrogjen në Radisson Blu Hotel

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI Radisson Hotel Group (RHG) udhëheq qëndrueshmërinë në industrinë e hotelit, duke instaluar teknologjinë e qelizave të karburantit që lejon Radisson Blu Hotel, Frankfurt të gjenerojë energjinë e

Village Nature Paris: Një destinacion me zero karbon emitimi

Village Nature Paris: Një destinacion me zero karbon emitimi

KONTEKSTI DHE OBJEKTIVI Villages Nature Paris është i pari i një brezi të ri destinacionesh turistikë, afër zonave kryesore metropolitane, i lehtë për të arritur me tren ose makinë, dhe