Baza e të dhënave për praktikat më të mira në Ekonominë Rrethore për sektorin e turizmit

Zbuloni zgjedhjen tonë të praktikave më të mira rrethore të zbatuara nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme drejt tranzicionit në ekonominë rrethore.