Village Nature Paris: O destina ț ia fără de carbon

CONTEXT ȘI OBIECTIV

Villages Nature Paris este prima dintr-o nouă generație de destinații de stațiune, aproape de marile zone metropolitane, ușor de accesat cu trenul sau cu mașina și s-a angajat ferm în tranziția către energie regenerabilă și durabilitate cu ambiția de a deveni o destinație neutră de carbon.

IMPACT

100% din necesarul de energie pentru încălzire și apă caldă este acoperit de un sistem geotermal. Datorită acestor resurse locale regenerabile, se economisesc 9 000 de tone de CO2 în fiecare an (în comparație cu utilizarea gazului natural), reducând amprenta de carbon energetică a unei nopți cu 67%.

DESCRIEREA INIȚ IATIVEI

Villages Nature Paris este o inovație majoră în turismul durabil în Europa. Fiecare detaliu a fost conceput pentru a minimiza amprenta ecologică a locației, cu un accent important pe reducerea amprentei de carbon. Pentru a deveni destinația One Planet Living, Villages Nature Paris a lucrat, încă de la începuturile sale în 2013, cu Bioregional (organizație caritabilă cu sediul în Marea Britanie care își propune să inventeze și să ofere soluții practice pentru durabilitate). Planul său de acțiune durabilă se bazează pe obiective concrete pentru construcție și exploatare, prin aplicarea celor 10 principii One Planet Living.Acest plan de acțiune abordează cei trei piloni ai dezvoltării durabile (performanța de mediu; impactul comunitar și economic local; sănătatea și fericirea oaspeților și angajaților), iar progresele sunt evaluate în fiecare an de către un organism public de conducere. Scopul „Fără Carbon” este unul dintre cele mai importante momente importante ale Planului de acțiune durabil. Strategia pentru atingerea acestui obiectiv ambițios se bazează pe patru pârghii principale de acțiune: construirea clădirilor de înaltă performanță, maximizarea utilizării energiei regenerabile, favorizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon pentru construcții (de exemplu, alegerea betonului cu emisii reduse de carbon și a lemnului ecologic) și ușurarea accesului prin mijloace de transport în comun cu emisii reduse de carbon.

CÂTEVA DETALII

  • Organizația: Village Nature Paris
  • Orașul:Paris
  • Tipul de furnizor: Resort
  • Prinicpiul circular: Regenerarea sistemelor naturale
  • Punct central: Recreare
  • Cuvinte cheie: #zero carbon, #energy

 

MAI MULTE INFORMAȚ II