Subiectul 4 Energiile regenerabile în turism

Sursele de energie regenerabile pot fi utilizate în hoteluri pentru generarea de energie electrică, termică sau de răcire. Tehnologia solară fotovoltaică poate fi utilizată pentru generarea de energie care poate fi alimentată în rețea compensând consumul de energie electrică din rețea. Scăderea prețului panourilor fotovoltaice în ultimii ani le-a sporit atractivitatea. Energia solară termică este utilizată în general pentru producerea apei calde și într-o măsură mai mică pentru încălzirea și răcirea spațiului. Biomasa solidă, cum ar fi peletele și așchiile de lemn, pot fi utilizate pentru încălzirea spațiului și pentru producerea apei calde. Diverse tehnologii de energie regenerabilă care sunt în prezent progresiste și rentabile pot fi utilizate în hoteluri. Eficiența costurilor tehnologiilor de energie regenerabilă depinde de locația și disponibilitatea sursei de energie. Utilizarea lor scade emisiile de CO2 datorită consumului de energie în hoteluri și crește durabilitatea acestora. Prin urmare, utilizarea lor este dezirabilă și diferite tehnologii de energie regenerabilă sunt subvenționate în prezent în multe țări.

Sursă: UNWTO, 2021

Următorul videoclip oferă o perspectivă privind energia regenerabilă pe care turismul o poate folosi în activitatea sa zilnică:

Uniunea Europeană pune un accent deosebit pe eficiența energetică în turism. Proiectul European SETCOM a fost lansat în 2008 cu cofinanțarea programului UE numit Intelligent Energy Europe (IEE). Scopul principal al programului cuprinzător a fost de a crește gradul de conștientizare cu privire la subiectele legate de energie și de a încuraja utilizarea energiei durabile în turism în întreaga Europă. Proiectul a avut 3 obiective principale:

 • Creșterea gradului de conștientizare a subiectelor energetice substanțiale între companiile de turism, administrația locală și turiștii din comunitățile participante;
 • Creșterea gradului de conștientizare a „turismului energetic durabil” în întreaga Europă;
 • Stabilirea unor planuri de acțiune energetică pentru comunitățile participante, cu modalități realiste și clar definite de a îmbunătăți eficiența energetică și de a reduce emisiile de GES.

Principalele sisteme consumatoare de energie din hoteluri sunt:

 • Aerul condiționat și ventilația;
 • Producerea apei calde;
 • Iluminatul;
 • Electricitatea (ascensoare etc.);
 • Gătitul.

Există numeroși factori care influențează consumul de energie în hoteluri începând de la clădire (dimensiune, formă, vechime etc.), caracteristicile hotelului, locația hotelului, funcționarea. Figura prezintă factorii care influențează consumul de energie în hoteluri, care sunt efectele acestora și care sunt impacturile lor.

Factorii care influențează consumul de energie în hoteluri

Efecte

Impacturi

Clădire

Dimensiune

Cu cât clădirea este mai mare, cu atât este nevoie de mai multă energie.

Mediu

Formă

Un hotel în care totul este condensat în aceeași clădire.

Mediu

Vechime

O clădire nouă ar trebui să fie mai bine izolată decât una veche.

Mediu

Materiale

Materialul utilizat pentru izolarea și iluminarea clădirii este important.

Înalt

Echipament tehnic

Alegerea aparatelor tehnice (electronice?) este importantă, deoarece acestea trebuie să fie eficiente din punct de vedere energetic pentru a reduce consumul de energie.

Înalt

Caracteristicile hotelului

 

Categorie

Cu cât este mai mare categoria, cu atât este mai mare necesarul de energie (de la 17,30 kwhPAR * pentru economie la 89,35 kwhPAR pentru lux).

Înalt

Facilități / servicii

Un hotel cu doar câteva servicii și facilități va consuma mai puțină energie decât un hotel cu multe servicii și facilități.

Înalt

Locație

Climatic

Clima va avea impact asupra utilizării aerului condiționat și a încălzirii, mai necesare în zonele calde / reci.

Înalt

Politici locale

Politicile energetice locale afectează prețul și emisiile de CO2, deoarece vor determina tipul de energie utilizată: gaz, electricitate, energie nucleară, energie eoliană.

Înalt

Operațiuni

Managementul energiei

Politica hotelului de gestionare a energiei este crucială în controlul costurilor energiei, deoarece va implica toate părțile (personal, investitori, vizitatori) și va stabili obiective și bune practici

Înalt

Ocupare

Ocuparea va avea un impact asupra consumului de energie, deoarece mai multe persoane din clădire vor necesita mai multă energie. Cu toate acestea, există încă spații în care energia va fi necesară separat de ocupare

Mediu

Ore de funcționare

Un hotel activează 24h / 7. Cu toate acestea, orele de funcționare pot afecta prețul energiei în anumite zone (mai ieftin în orele stabilite).

Înalt

Energia din hoteluri este consumată în principal prin reglarea temperaturii, care reprezintă în medie 69% din consumul de energie (63% pentru încălzire și apă caldă și 6% pentru aerul condiționat), conform REST (2005). Aceste cifre pot fi și mai importante în condiții climatice extreme, unde reglarea temperaturii în interiorul proprietăților necesită și mai multă energie.

Operatorii pot reduce consumul de energie definind mai întâi nivelurile medii de temperatură în interiorul proprietăților pentru a evita temperaturile extreme (de exemplu, prea fierbinți, prea reci) și pentru a găsi un echilibru între temperaturile acceptabile pentru oaspeți și cheltuielile de energie corespunzătoare. O medie acceptabilă este de 19 ° C (66 ° F), potrivit diferitelor autorități sanitare din întreaga lume.

Într-o măsură mai mică, alți utilizatori finali importanți ai energiei sunt bucătăriile și „alte surse neidentificate” (11% fiecare). În mod surprinzător, iluminatul / TV / radio ocupă locul cinci în această clasificare (4%), urmat de spălătoria de rufe (4%).

Eficiența energetică este esențială. Principalele beneficii sunt:

 • Confort mai mare pentru oaspeți și personal în locații îndepărtate și în afara rețelei;
 • Dependență mai mică de combustibili fosili;
 • Sisteme primare și de rezervă de energie mai simple și mai puțin costisitoare;
 • Cerințe mai mici de întreținere și costuri de operare.

Acesta trebuie integrat în fiecare aspect al proiectării și funcționării instalației:

 • În clădiri, echipamente și aparate (elemente pasive de răcire / încălzire, echipamente electrice de înaltă eficiență);
 • Personalului și oaspeților (educație și participare).

Conform estimărilor, hotelurile pot avea eficiență energetică în următoarele moduri:

 • Costuri energetice: 10 – 40% ar putea fi reduse prin utilizarea unor metode mai eficiente de consum de energie.
 • Costuri de spălătorie: 10-30% ar putea fi reduse prin opțiunea de reutilizare a prosoapelor și lenjeriei de pat pentru acei oaspeți care stau mai mult de 1 noapte la cazare.
 • Iluminare: corpurile de iluminat cu incandescență pot dura de la 8 până la 10 ori mai mult decât cele fluorescente (DICK, S. 2007).

În timp ce costurile energiei în hoteluri reprezintă de obicei aproximativ 6% din cifra de afaceri anuală, în unitățile de „cele mai bune practici”, acest factor de cheltuieli a scăzut semnificativ la 1,5 până la 2,8%. O creștere cu 6% a investițiilor în proiectarea și echipamentele eficiente din punct de vedere energetic poate reduce consumul electric cu 10%.

Conform Turner (2004), eficacitatea programelor de management al energiei poate fi îmbunătățită dacă se adoptă 4 principii de bază:

1.Controlați costurile funcției sau serviciului energetic furnizat;

2.Controlați funcțiile energetice ca cost al produsului, nu ca parte a producției sau a cheltuielilor generale;

3.Controlați și măsurați doar principalele funcții energetice, aproximativ 20% care reprezintă 80% din costuri;

4.Depuneți efortul major în cadrul programului de gestionare a energiei în instalarea aplicațiilor de control și obținerea rezultatelor.

POPULARITATEA MĂSURILOR DE CONSUM DE ENERGIE IMPLEMENTATE

 • Iluminare eficientă din punct de vedere energetic: 60% dintre hotelieri intervievați (datorită campaniilor de promovare și eficienței costurilor acestei măsuri);
 • Echipamente eficiente din punct de vedere energetic: 45% dintre hotelieri intervievați;
 • Diseminarea pliantelor pentru oaspeți: 30% dintre hotelieri intervievați;
 • Modificarea sau schimbarea sursei de încălzire și a sistemului: menționate în mod obișnuit de respondenții polonezi;
 • Incorporarea sistemelor de energie regenerabilă sub formă de pompe solare de încălzire a apei și căldură: enumerate de unii respondenți;
 • Utilizarea de echipamente eficiente cu rentabilitate rapidă a investiției;
 • Comunicare către oaspeții hotelului „gesturi bune” de adoptat;
 • Utilizarea soluțiilor de energie regenerabilă.

Stabilirea planului potrivit pentru gestionarea și eficiența energiei, dacă este crucială pentru hoteluri. Dar există și alte lucruri care influențează eficiența hotelurilor sub aspectul gestionării energiei.

Unele date despre consumul de energie în hoteluri au indicat că:

 • Cel mai eficient hotel a consumat ~ 1/12 din cantitatea de electricitate pe oaspete-noapte în comparație cu cel mai puțin eficient hotel.
 • Stelele hotelului și tipul de facilități pentru oaspeți afectează consumul.
 • Proiectarea eficientă, echipamentele și operațiunile, precum și întreținerea eficientă și participarea personalului au de departe cel mai mare impact asupra performanței.

Sursă: Hotel Energy Solutions (2011)