Subiectul 4: Cum se obține ISO14001

Etapele principale ale unui EMS conform standardului ISO 14001:

1.Angajament și Politică:

Conducerea superioară se angajează să realizeze îmbunătățiri de mediu și stabilește politica de mediu a organizației, care va sta la baza EMS.

  1. Planificare:

În primul rând, organizația trebuie să identifice aspectele de mediu ale operațiunilor sale, apoi să determine ce aspecte sunt semnificative alegând criteriile considerate cele mai importante în politica organizației. Odată ce aspectele de mediu semnificative sunt determinate, o organizație stabilește obiective (adică un obiectiv general de mediu) și ținte (adică o cerință detaliată / cuantificată care rezultă din obiective). În cele din urmă, organizația trebuie să elaboreze un plan de acțiune pentru îndeplinirea acestor obiective: responsabilități, program și etape pentru îndeplinirea obiectivelor.

  1. Implementare:

Organizația urmează planul de acțiune folosind resursele sale (financiare, umane etc.). Pregătirea angajaților și conștientizarea tuturor angajaților este foarte importantă în această fază. Alte etape importante în această fază sunt documentarea, urmărirea procedurilor de operare și stabilirea liniilor de comunicare interne și externe.

  1. Evaluare:

Organizația trebuie să își monitorizeze operațiunile pentru a evalua atingerea țintelor.

  1. Examinare:

Conducerea superioară examinează rezultatele fazei anterioare. În funcție de rezultate, planul de acțiune este revizuit pentru a optimiza eficacitatea SME. Această etapă este o buclă de îmbunătățire continuă pentru organizație.

Mai multe informații, faceți clic aici.