Subiectul 4 Coerența CC cu cerințele EC

CC susține sistemul cu buclă închisă al economiei circulare, deoarece permite reintroducerea produselor în lanțul de aprovizionare. Urmând principiul EC de proiectare a deșeurilor, acestea au valoare în CC, deoarece sunt percepute ca o resursă într-un loc nepotrivit. Produsele care nu mai sunt folosite sau dorite de un consumator, sunt realocate sau comercializate folosind platforme digitale către altul care are nevoie de ele. Acesta aduce apoi noi oportunități de creare a valorii prin intensificarea și maximizarea utilizării acestora, contribuind la eficiența resurselor și proiectează deșeurile, deoarece acestea vor rămâne insuficient utilizate sau aruncate în timp ce sunt încă funcționale. Reutilizarea și remodelarea produselor sunt încurajate, urmând două R ale modelului EC.

Într-un sistem de servicii-produs în care utilizarea produsului este vândută în locul proprietății sale, compania rămâne în permanență proprietarul produsului, în timp ce consumatorii doar îl accesează. În consecință, există stimulente de cost pentru companie pentru a proiecta și fabrica produsul astfel încât să fie de înaltă calitate și de durată, contracarând uzura morală planificată și reducând risipa. Acesta este motivul pentru care CC este adesea considerat una dintre cele mai bune opțiuni pentru trecerea de la o economie liniară la una circulară, deoarece este unul dintre cele mai relevante modele de afaceri sustenabile pentru o economie în buclă. Cu toate acestea, impacturile pozitive asupra mediului prin utilizarea mai îndelungată și mai intensă a produselor sunt garantate numai dacă acestea sunt eficiente și concepute să dureze.