Subiectul 3 Etape pentru stabilirea unei rețele valorice circulare

Cele mai bune colaborări – și cele mai bune rezultate – pot veni din îndepărtarea de relațiile tradiționale ale lanțului de aprovizionare, către o viziune comună și oportunități reciproce pentru a atinge obiective sustenabile, pe termen lung.

 • Stabiliți o conducere clară pentru a ghida procesul și pentru a implica organizația să creeze sprijin.
 • Creați valori comune pentru a inspira inovație și a construi încredere.

Cartografierea părților interesate esențiale și a fluxurilor materiale și financiare ulterioare permite identificarea buclelor închise care oferă cea mai mare valoare, oferind argumentelor economice multă forță și greutate.

 • Cartografiați-vă lanțul valoric pentru a-l înțelege mai bine și identificați situațiile reciproc avantajoase cu privire la beneficiile de mediu, economice și sociale (adică aspectele materiale, financiare, comerciale și contractuale) pentru a atinge obiectivele de sustenabilitate pe termen lung.
 • Identificați grupurile de părți interesate cu interese aliniate care pot contribui la realizarea acestei valori.
 • Prioritizați și implicați părțile interesate care creează valoare.

Transformarea unui lanț valoric implică angajamentul unei game largi de părți interesate. Este esențial ca un plan detaliat de comunicare și de implicare a părților interesate să fie pus la punct de la bun început. Numărul și complexitatea părților interesate crește în abordarea circulară, în comparație cu o abordare liniară, prin urmare, definirea responsabilităților și rolurilor clare în cadrul unui proces co-creativ este esențială.

 • Stabiliți și conveniți asupra acestor responsabilități și angajamente în primele etape pentru a evita neînțelegerile și alte aspecte potențiale.
 • Stabiliți mecanisme de contractare netradiționale.
 • Stabiliți scheme de stimulare pentru colaborare.
 • Stabiliți mecanisme de urmărire a materialelor și a datelor.

Înțelegerea motivațiilor și nevoilor de comunicare ale fiecărei părți interesate permite crearea unei istorii puternice și convingătoare pentru fiecare public, consolidând angajamentele și relațiile.

 • Definiți un plan de comunicare cu mesaje clare și concise pentru a explica și a garanta înțelegerea beneficiilor măsurabile ale colaborării pentru toți partenerii, dincolo de responsabilitățile și angajamentele convenite.
 • Adaptați mesajele la diferite grupuri de părți interesate.
 • Stabiliți canale de comunicare deschise pentru a facilita coordonarea, transparența și încrederea.