Subiectul 2 Strategii, facilitatori și beneficii de rețele valorice circulare

Organizațiile pot dezvolta diferite strategii de rețea valorică într-o economie circulară:

 • Simbioză industrială: fluxul de deșeuri al unei companii este utilizat ca contribuție pentru alte companii, de obicei într-un cadru regional specific. Unele dintre deșeurile dvs. ar putea fi utile pentru ca un producător local să dezvolte noi produse cu acesta.
 • Gestionarea de preluare: organizarea logisticii (de exemplu, prin colaborare în rețea) pentru preluarea produselor scoase din uz de la client, facilitând executarea unei strategii durabile de gestionare a materialelor (adică returnarea mobilierului camerei de hotel atunci când trebuie să fie refabricate pentru o a doua viaţă).
 • Abordări de platformă: o soluție online sau la fața locului care permite utilizarea partajată a activelor (de exemplu, materiale, cunoștințe, infrastructuri, timp sau chiar spațiu). Ar putea fi utilizarea unei platforme pentru e-mobilitate într-o singură destinație.
 • Cooperare cu clientul: organizație în care compania și clientul colaborează eficient pentru a crea și capta valoare, dezvoltând noi modele de afaceri circulare. Această strategie poate fi strâns legată și de sistemele de preluare menționate anterior.
 • Proximitate sau localizare: organizarea fluxurilor fizice de resurse și produse la scară locală (adică managementul lanțului de aprovizionare local, fabricarea 3D locală etc.). Produsele bazate pe proximitate fac parte din această strategie; produse autohtone la kilometrul zero.
 • Colaborare în rețea valorică: Colaborare între diferite întreprinderi, organisme guvernamentale, comunități locale, ONG-uri sau alte organizații din întreaga rețea valorică pentru a atinge un obiectiv comun.

Conectarea și consolidarea unei rețele de actori din cadrul lanțului lor de aprovizionare și nu doar, adică crearea unei rețele a lanțului valoric, prin gestionarea transparenței datelor, tranzacțiilor, fluxurilor materiale, responsabilităților și partajarea beneficiilor este un factor esențial pentru închiderea buclelor de resurse și implementarea practicilor circulare.

Facilitatori și bariere pentru stabilirea unei rețele valorice pentru colaborarea circulară combinată

Factori favorizanți

 • Garantarea unei comunicări transparente și a unui schimb de informații și cunoștințe (de exemplu, despre produse, procese etc.) cu toate părțile interesate implicate (în cadrul și / sau între lanțuri valorice și sectoare).
 • Trecerea de la abordări de protecție la structuri mai deschise și de colaborare. Asigurarea faptului că colaborarea este pragmatică.
 • Înțelegerea comună a relației stabilite și încrederea reciprocă. Acordarea unei viziuni strategice pe termen lung și a unui cadru de către toate părțile interesate implicate.
 • Garantarea faptului că toți partenerii sunt determinați, împărtășind obiective comune, valori, așteptări și oportunități reciproce (adică, opinii pe termen lung și câștiguri pe termen scurt).
 • Înțelegerea întregului lanț valoric și identificarea valorii suplimentare câștigate prin stabilirea colaborării.
 • Oferirea de sprijin reciproc.
 • Stabilirea unui leadership progresiv care va fi capabil să identifice campioni strategici, să promoveze valori și mentalități comune și să implice părțile interesate relevante.
 • Coordonarea clară a lanțului, contractarea și mecanismele financiare.

Bariere

 • Contradicție cu datele, ca urmare a lipsei de informații sau a diferențelor privind interpretările Conflicte de relație, datorate existenței stereotipurilor, comunicării greșite sau emoțiilor puternice și comportamentelor negative;
 • Dificultăți pentru a schimba cultura organizației și fundamentele organizaționale Poveri juridice și administrative (de exemplu, sistemul instituțional care este aliniat cu principiile economiei liniare);
 • Bariere mentale, personale;
 • Conflictele structurale, inclusiv constrângerile legate de timp / geografie, diferențele în atribuirea rolurilor și nivelurile de putere dezechilibrate asupra resurselor;
 • Lipsa soluțiilor TIC care pot garanta disponibilitatea datelor de eficiență pentru toate părțile interesate într-un mod transparent;
 • Obstacole care decurg din diferențele în obiectivele și valorile părților interesate implicate Complexitatea lanțurilor valorice;
 • Lipsa unui personal calificat;
 • Dificultăți pe care le pot avea clienții industriali pentru a înțelege valoarea sau perspectiva ciclului de viață al produselor și serviciilor;
 • Conflicte potențiale între sustenabilitate și profitabilitate;
 • Lipsa unui acord cu privire la modul de distribuire a costurilor implicate în dezvoltarea de soluții circulare și Lipsa de soluții financiare;
 • Lipsa sprijinului pentru integrarea obiectivelor de sustenabilitate în produse și servicii.