Subiectul 2 Angajamente turistice

Inițiativa globală pentru materiale plastice în turism solicită organizațiilor de turism să își asume un set de angajamente concrete și credibile până în 2025:

  1. Eliminarea ambalajelor și articolelor din plastic problematice sau inutile;
  2. Întreprinderea acțiunilor pentru a trece de la o singură utilizare la modele de reutilizare sau alternative reutilizabile;
  3. (Implicarea lanțului valoric cu scopul de a) trece la 100% din ambalajele din plastic pentru a fi reutilizabile, reciclabile sau compostabile;
  4. Întreprinderea acțiunilor pentru a crește cantitatea de conținut reciclat la nivelul tuturor ambalajelor din plastic și articolelor utilizate;
  5. Colaborarea și investirea pentru a crește ratele de reciclare și compostare a materialelor plastice;
  6. Raportarea publică și anuală cu privire la progresele realizate în vederea atingerii acestor obiective.

Obiectivul său este de a uni sectorul turismului dincolo de o viziune comună pentru a aborda cauzele profunde ale poluării cu plastic și pentru a permite întreprinderilor, autorităților și altor părți interesate din turism să întreprindă măsuri concertate, dând exemplu prin trecerea spre circularitate în utilizarea plasticului

Unele îmbunătățiri trebuie făcute la nivel de regiune, de exemplu îmbunătățirea sau dezvoltarea structurilor de gestionare a deșeurilor, inclusiv a instalațiilor de reciclare. Unele măsuri pot fi luate la nivel de industrie a turismului sau mai precis la nivel de ospitalitate.

Cele 2 tipuri principale de articole pe care trebuie să ne concentrăm asupra examinării deșeurilor de plastic în turism sunt:

  • Ambalaje, așa cum se poate observa în Europa, 40% din plastic este utilizat pentru a produce ambalaje,
  • Articole din plastic de unică folosință, întrucât industria turismului consumă foarte mult aceste articole de unică folosință care se bazează adesea pe plastic.

Măsuri privind ambalajul vor fi văzute într-un modul separat, modulul 9 „Reproiectarea ambalajelor”.