Subiectul 1 Tipologia etichetelor: performanța și managementului de mediu

În zilele noastre, există multe etichete turistice diferite și de diverse calități. Nu este întotdeauna o sarcină ușoară să știi ce etichetă să alegi pentru organizația sa, care este fiabilă și care nu. Această secțiune va descrie elementele cheie ale principalelor etichete utilizate în Europa.

Este important să faceți diferența între cele două tipuri principale de certificare:

Etichete de performanță de mediu Etichete de management de mediumanagement labels
Aceste etichete sunt acordate numai dacă organizația îndeplinește o listă de criterii predefinite. Dar odată ce eticheta este acordată organizației, aceasta din urmă trebuie doar să se asigure că continuă să respecte aceste criterii. Aceste etichete au în general criterii obligatorii și criterii opționale.
Această etichetă este un instrument care permite organizațiilor să evalueze și să raporteze impactul lor asupra mediului. Principala diferență aici este că, în primul rând, se face o evaluare a impactului asupra mediului. Apoi, organizația trebuie să demonstreze că managementul lor de mediu este eficient și că efectuat îmbunătățiri singuri în comparație cu auditul efectuat anterior.
Example: EU Ecolabel, Green Key…
Example: EMAS, ISO14001…