Subiectul 1 Rețele valorice circulare: definiții și beneficii

După cum s-a explicat anterior în modulul 1, conceptul de economie circulară își propune să mențină materialele și resursele utilizate cât mai mult timp posibil și să înlăture deșeurile și poluarea. Materialele continuă să se deplaseze de la un lanț valoric la altul și, prin urmare, deplasarea către o economie circulară nu necesită doar schimbări în societate, ci implică și consecințe mari pentru fiecare lanț valoric al produselor și serviciilor.

Înțelegerea modului în care sunt compuse lanțurile valorice și modul în care diferitele legături și zone sunt interconectate este un aspect esențial atât pentru procesele de proiectare a produselor și serviciilor, cât și pentru alte procese manageriale și tehnice. Implementarea și extinderea practicilor de economie circulară necesită adesea gândirea sistemului, deoarece poate implica schimbări într-unul sau mai multe domenii ale unui sistem și, prin urmare, colaborarea este esențială. 

Într-adevăr, economia circulară poate fi înțeleasă ca „o economie în care părțile interesate colaborează pentru a maximiza valoarea produselor și materialelor și, prin urmare, contribuie la minimizarea epuizării resurselor naturale și creează impacturi pozitive asupra societății și asupra mediului” (Kraaijenhagen et al., 2016).

Această gândire a sistemului solicită ca întreprinderile și organizațiile să se concentreze pe optimizarea și crearea valorii pe întregul sistem într-un mod holistic, prin cooperarea cu diferiți actori (în cadrul unei organizații, între organizații și / sau cu consumatorii). Este necesară o schimbare a mentalității, trecând de la o abordare tradițională a lanțului de aprovizionare la o abordare a lanțului valoric.

O rețea valorică circulară este înțeleasă ca o rețea dinamică de creare în comun care se bazează pe implicarea și interacțiunea părților interesate din mediul de afaceri și a altor părți interesate din societate, pentru a garanta fluxurile circulare atât ale valorilor tangibile, cât și ale valorilor intangibile. O rețea valorică circulară depășește conceptul de lanț valoric circular, deoarece sunt luate în considerare atât părțile interesate interne, cât și cele externe implicate în procesul de creare a valorii. Prin urmare, este necesară colaborarea, comunicarea și cooperarea acestor părți interesate interdependente, dar independente. Într-adevăr, succesul pentru implementarea practicilor economiei circulare va veni din implicarea tuturor părților interesate relevante și din capacitatea acestora de a face legătura și de a schimba tiparele.

Avantajele stabilirii unei rețele valorice sunt:

  • Există un schimb de informații care facilitează integrarea cunoștințelor între părți, permițând dezvoltarea unor capacități și abilități organizaționale adiționale.
  • Colaborarea îmbunătățește obținerea resurselor complementare principale, deoarece diferite tipuri de resurse interne sunt combinate cu resursele partenerilor implicați.
  • Se obține o zonă de influență mai extinsă cu clienții și furnizorii (adică clienți noi, piețe noi etc.).
  • Nu îmbunătățește doar performanța de mediu, ci și cea operațională (adică soluții mai bune de transport, logistică și infrastructură), crescând productivitatea printr-un cost mai mic și o calitate mai bună și, prin urmare, generează un avantaj competitiv superior.
  • Performanța financiară a companiei este, de asemenea, foarte îmbunătățită. Pe de o parte, apar oportunități mai largi pentru cercetarea cofinanțării; pe de altă parte, acordurile dintre părțile interesate ale rețelei valorice pot facilita finanțarea proceselor circulare, de exemplu, prin finanțarea lanțului de aprovizionare sau factoring inversat
  • În acest fel, părțile interesate care împărtășesc obiective, resurse, cunoștințe, capacități și perspective văd cum sunt reduse costurile de tranziție, partajarea riscurilor în cadrul incertitudinilor de mediu este îmbunătățită, iar performanța economică și avantajul sunt sporite.