Subiectul 1 Principiile modelelor de afaceri în economia circulară

Modelele de afaceri în economia circulară sunt considerate un subset al grupului mai larg de modele de afaceri sustenabile. Mai multe definiții ale modelelor de afaceri circulare pot fi găsite în literatura recentă, dar în prezent nu a apărut un consens cu privire la o definiție generică. Mentink (2014) definește modelul de afaceri circular ca „rațiunea modului în care o organizație creează, oferă și captează valoare cu și în buclele materiale închise” în timp ce Linder și Williander (2015) definesc un model de afaceri circular ca „un model de afaceri în care logica conceptuală pentru crearea de valoare se bazează pe utilizarea valorii economice reținute în produse după utilizare în producerea de noi oferte ”.

Adoptarea unei strategii de economie circulară necesită mai multe schimbări organizaționale și strategice. Privind arhitectura modelului de afaceri, inclusiv crearea de valoare, propunerea de valoare, oferirea valorii și captarea valorii, sunt necesare următoarele modificări:

 • În componenta creare de valoare (1), produsele trebuie realizate în procese specifice, cu materiale reciclate și resurse specifice, care pot necesita nu numai capacități specifice, ci și crearea de sisteme de logistică inversă și menținerea relațiilor cu alte companii și clienți pentru a asigura închiderea buclelor de materiale.
 • În componenta propunere de valoare (2), produsele ar trebui să fie complet reutilizate sau reciclate sau firmele ar trebui să se orienteze către sistemul de servicii-produs (PSS) și să vândă performanțe legate de activitățile, procesele, resursele și capacitățile produselor deservite.
 • În componenta oferirea valorii (3), vânzarea de produse sau servicii „circulare” poate necesita modificări prealabile ale obiceiurilor clienților sau, dacă acest lucru nu este posibil, chiar schimbări ale clienților.
 • În cele din urmă, în componenta captarea valorii (4), ar fi necesară o schimbare pentru a vinde servicii bazate pe produse taxate în funcție de utilizarea acestora.
 1. Cum se clasifică modelele de afaceri circulare?

Modelele de afaceri circulare pot fi caracterizate luând în considerare o perspectivă a ciclului de viață al produsului. Folosind această perspectivă, modelele de afaceri circulare pot fi clasificate în funcție de poziția lor pe trei faze distincte:

 • Crearea de valoare înainte de utilizarea produsului (concentrarea pe calitatea materialelor care urmează să fie utilizate în procesul de fabricație),
 • În timpul utilizării produsului (într-unul sau mai multe cicluri de utilizare dacă produsul este refolosit) sau
 • Crearea de valoare în urma utilizării produsului (prin recuperarea materialelor în scopuri viitoare).

Poziția acestor modele de afaceri în funcție de durata de viață a produsului are, de asemenea, consecințe asupra dinamicii valorice desfășurate.

 • În timpul fazelor de pre-utilizare și de utilizare, modelele de afaceri circulare vizează în primul rând să păstreze valoarea: în faza de pre-utilizare, prin proiectarea de produse de lungă durată sau produse în care materialele să poată fi ușor recuperate și reprocesate pentru o utilizare viitoare; în faza de utilizare, oferind servicii care vizează prelungirea duratei de utilizare a produselor.
 • În timpul fazei de utilizare, modelele de afaceri circulare se pot concentra și asupra strategiilor care vizează optimizarea valorii, prin maximizarea utilizării produsului (adică prin practici de partajare).
 • În cele din urmă, în timpul fazei de post-utilizare, modelele de afaceri circulare se pot concentra pe recuperarea valorii – adică dezvoltarea operațiunilor de inversare a obsolescenței materiale.
 1. Principiile modelului de afaceri în economia circulară

Tabelul următo rarată modul în care diferă principiile economiei circulare de principiile economiei liniare.

Caracteristicile fluxului de resurse

Economie liniară

Economie circulară

Tipul resursei

Resurse finite

Resurse regenerabile 🡺 Buclă de regenerare

Intensitatea resurselor

Resurse intensive

Resurse eficiente 🡺 Buclă de îngustare

Viteza de circulație

Viteză rapidă

Viteză lentă 🡺 Buclă de încetinire

Intensitatea utilizării

Intensitate scăzută

          Intensitate înaltă 🡺 Buclă de intensificare

Intensitatea resurselor intangibile

Materializat

                Dematerializat 🡺 Buclă de dematerializare

Numărul de cicluri de viață

Ciclu de viață unic

Cicluri de viață multiple 🡺 Buclă în cascadă

Direcţie

Liniară

Circulară 🡺 Buclă închisă

Source: Mouazan, E. (2019).

După cum observați în tabel, principiile economiei circulare sunt variate și diferă în modul expus mai jos:

 • Bucle de regenerare: utilizarea resurselor bazate pe bio, biodegradabile, compostabile sau regenerabile pentru regenerarea capitalurilor naturale.
 • Reducerea buclelor fluxului de resurse: Acesta vizează utilizarea a mai puține resurse per produs.
 • Încetinirea buclelor de resurse: Prin proiectarea bunurilor cu durată lungă de viață și prelungirea duratei de viață a produsului (adică, bucle de service pentru a prelungi durata de viață a unui produs, de exemplu prin reparații, remanufacturare), perioada de utilizare a produselor este extinsă și / sau intensificată, rezultând o încetinire a fluxului de resurse.
 • Bucle de intensificare: strategii care conduc la o fază de utilizare mai intensă.
 • Bucle de dematerializare: înlocuirea utilității produsului cu servicii și soluții software.
 • Bucle în cascadă: maximizarea eficienței resurselor prin utilizarea biomasei în produse care creează cea mai mare valoare economică.
 • Închiderea buclelor de resurse: Prin reciclare, bucla dintre post-utilizare și producție este închisă, rezultând un flux circular de resurse pe mai multe cicluri de viață.