Subiectul 1 Forme de creare de rețele pentru ÎMM din domeniul turismului

Fiind una dintre cele mai mari industrii din lume, industria turismului asociază diverse părți interesate, precum întreprinderi de turism, turiști, birouri naționale de turism, prestatori de infrastructură și alte tipuri de organizații de sprijin care sunt implicate direct sau indirect în turism. Produsul turistic final este rezultatul unei game largi de servicii și produse furnizate de diverse părți interesate complementare și concurente care își desfășoară activitatea în industrie.

Industria turismului este un mediu complex în care crearea de rețele între diferiți parteneri pare esențială pentru a furniza produse turistice integrate și pentru a oferi cele mai bune servicii utilizatorului final. Necesitatea de a forma rețele de relații strânse de colaborare pare a fi și mai intensă în turism în comparație cu alte industrii, deoarece întreprinderile din turism sunt în mare parte organizații micro și mici, fragmentate pe o regiune geografică.

Crearea de rețele poate fi definită ca acele activități în care proprietarii ÎMM construiesc și gestionează relații personale cu persoane și organizații din mediul lor. Rețelele sunt modele de relații între diferite organizații, întreprinderi și chiar concurenții acestora. În general, multitudinea de interacțiuni are loc zilnic, cum ar fi cooperarea cu clienții, furnizorii și concurenții.

Rețelele presupun angajamentul membrilor rețelei față de un set de obiective comune și, foarte probabil, împărtășirea viziunilor asupra lumii. Acestea pot fi temporare sau permanente în funcție de obiectivele parteneriatului.

Crearea de rețele poate varia de la consorții de clustere existente la sisteme de afaceri slab conectate, rețele online sau dezvoltări emergente ale comunității economice la nivel local. Există diverse forme de creare de rețele care pot rezulta pentru a optimiza avantajul competitiv. Din punct de vedere geografic, putem defini rețele locale de turism, rețele europene de turism și rețele internaționale de turism.

Întrucât globalizarea a însemnat creșterea presiunii asupra ÎMM din domeniul turismului pentru a fi competitive, concentrarea trebuie să fie la nivel local pentru a atinge competitivitatea prin pași inovatori mici, cooperare și colaborare. În ultimul deceniu, au avut loc mai multe tentative de utilizare a teoriilor referitoare la rețele, clustere și aglomerare pentru a explica rolul turismului în influențarea creșterii locale și stimularea dezvoltării regionale.

Partenerii principali pentru dezvoltarea turismului sustenabil sunt industria, autoritatea locală și mediul-gazdă local. În industria turismului, potențialii parteneri pot fi obiectivele turistice, cazarea, restaurantele, operatorii de turism, magazinele și asociațiile din domeniul turismului. Mediul-gazdă local pot fi actori precum locuitori, grupuri comunitare, organizații locale, asociații și susținători ai mediului. Grupul de autorități reprezintă toate agențiile guvernamentale.

  • Un exemplu de rețele locale sunt destinațiile turistice. Destinațiile turistice ar putea fi văzute ca rețele de organizații publice și private conectate, care pot fi considerate drept părți interesate ale destinațiilor. Deoarece turistul percepe destinația ca o entitate integrată, gestionarea unei destinații turistice este o sarcină foarte complexă.
  • Un alt exemplu este parteneriatul cluster. Clusterul este o cooperare geografic concentrată între întreprinderi care includ toate companiile și instituțiile capabile să crească valoarea adăugată creată în lanțul valoric. Având în vedere forma sa actuală, clusterul în turism este o cooperare voluntară a întreprinderilor și organizațiilor care aparțin unei anumite verticale de producție, creată pentru a atinge obiective comune.
  • Reţeaua Întreprinderilor Europene este o inițiativă cheie a Comisiei Europene, care ajută companiile mici să profite la maximum de oportunitățile de afaceri din UE. Grupul Sectorial al Patrimoniului Cultural și Turistic este un grup sectorial care organizează evenimente de brokeraj pentru a ajuta companiile să ajungă la transferuri de tehnologie sau la acorduri de cooperare cu alte companii din sectorul lor.
  • Rețeaua EDEN este formată din câștigătorii și finalizatorii premiilor Destinații Europene de Excelență (EDEN). Rețeaua este o platformă pentru schimbul de bune practici în turismul sustenabil la nivel european și pentru promovarea contactului între destinațiile premiate. Rețeaua își propune să încurajeze alte destinații în adoptarea modelelor de dezvoltare a turismului sustenabil. Cu peste 350 de destinații EDEN din 27 de țări membre UE până în prezent, rețeaua EDEN este cea mai mare rețea din lume în domeniul turismului sustenabil.
  • Rețeaua Europeană de Turism Cultural (ECTN) este o rețea pentru dezvoltarea și promovarea turismului cultural. Membrii ECTN sunt destinații, autorități, ONG-uri și institute de cercetare. ECTN își propune să atingă un nivel ridicat de colaborare între membri în domeniul turismului cultural și să stabilească o strânsă cooperare cu instituțiile Uniunii Europene și alte organizații internaționale, rețele și instituții publice la nivel mondial.
  • Organizația Mondială a Turismului (OMT) este cea mai importantă organizație internațională în domeniul turismului. OMT generează cunoștințe de piață, promovează politici și instrumente turistice competitive și sustenabile, încurajează educația și formarea în domeniul turismului și lucrează pentru a face din turism un instrument eficient pentru dezvoltare prin proiecte de asistență tehnică în peste 100 de țări din întreaga lume. Membrii UNWTO includ 158 de țări, 6 membri asociați și peste 500 de membri afiliați care reprezintă sectorul privat, instituțiile de învățământ, asociațiile de turism și autoritățile locale de turism.
  • Comitetul OCDE pentru Turism analizează și monitorizează politicile și schimbările structurale care afectează dezvoltarea turismului intern și internațional. Comitetul oferă factorilor de decizie politică o analiză concretă a provocărilor majore și a stategiilor politice care vor forma turismul în anii următori. Comitetul promovează activ o abordare integrată, guvernamentală, care leagă turismul de politici precum economia, investițiile, transporturile, comerțul, creșterea favorabilă incluziunii, ocuparea forței de muncă, inovarea, creșterea ecologică, ÎMMle de dezvoltare locală și antreprenoriatul.