Subiectul 1 Definirea modelelor de afaceri

În teorie și practică, termenul de model de afaceri este utilizat pentru o gamă largă de descrieri informale și formale pentru a reprezenta aspectele de bază ale unei afaceri, inclusiv scopul, procesul de afaceri, clienții țintă, ofertele, strategiile, infrastructura, structurile organizaționale, aprovizionarea, practicile comerciale și procesele și politicile operaționale, inclusiv cultura.

Modelele de afaceri sunt folosite pentru a descrie și clasifica afacerile, în special într-un cadru antreprenorial, dar sunt folosite și de managerii din companii pentru a explora posibilitățile de dezvoltare în viitor.

Modelele de afaceri bine-cunoscute pot funcționa ca “rețete” pentru managerii creativi. Acestea sunt, de asemenea, menționate în unele cazuri în contextul evidenței contabile în raportările publice.

Nu există o definiție exactă a ceea ce presupune un model de afaceri. Dar examinând diferite literaturi, putem evidenția următoarele caracteristici:

„Un model de afaceri descrie raționamentul modului în care o organizație creează, oferă și captează valoare.” – Osterwalder, A., & Pigneur, Anul (2009)

„Un model de afaceri este definit de trei elemente principale: propunerea de valoare, crearea și oferirea valorii și captarea valorii.” – Bocken și alții (2014).

„Un model de afaceri este o descriere a modului în care o organizație definește și obține succesul în timp – istoria și numerele.” – Upward, A., & Jones, P. H. (2016). 

„Este o propunere de valoare pentru clienți, o formulă de profit, resursele și procesele cheie.” – Clayton Christensen și Mark Johnson (2008)