Subiect 5 Economia Circulară ca abordare sistematică

Economia circulară cere gândirea sistematică. Toți actorii (întreprinderi, oameni, organisme) fac parte dintr-o rețea și interacționează la nivel macro, medie și micro. Schimbarea cu impact este la nivel micro, dar are nevoie de toate nivelurile de interacțiune pentru a se produce și a dura. Procesele decizionale în economia circulară includ consecințele pe termen scurt și lung ale unei decizii, având în vedere impactul lanțului valoric complet și vizând crearea unui sistem mai rezistent, care să fie eficient la fiecare scară.

Tranziția necesită schimbări pe mai multe niveluri: în reglementare, în cultura consumatorilor, în rețeaua industrială și în infrastructură. Schimbarea tehnologică nu este principalul punct cheie. Multe definiții descriu schimbarea de sistem ca o parte fundamentală a implementării economii circulare. Acesta este cel mai important aspect al unei economii circulare.

Economia circulară necesită colaborare! Deoarece economia circulară nu este liniară, ci un sistem, mulți actori sunt interconectați. Este necesară colaborarea pentru a crea și dezvolta noi soluții. Economia circulară este economia sinergiilor și a simbiozei dintre diverse sectoare economice și societate; se ia în considerare nu numai actorii individuali, ci și toate relațiile dintre ei.

revenim la exemplul cu reciclarea sticlei, configurând modelul de sticlă rambursabilă, care necesită interacțiunea mai multor actori. Acest model răspunde la mai multe întrebări, după cum urmează:

 • Unde va fi amplasată boxa de rambursare a sticlei (în magazin, pe stradă)?
 • Mașina de rambursare: Unde ar trebui să fie plasată? Ce furnizor ar trebui să fie conectat?
 • Ce avantaje va primi consumatorul (bani, bunuri, reducere)?
 • Unde să fie amplasată stația de spălare a sticlei, rambursare și îmbuteliere?
 • Cum vor fi transportate sticlele?
 • Sticla de îmbuteliere este suficient de bună? Care sunt parametrii de control al calității?
 • Unde ar trebui testată calitatea sticlei?
 • Cum se împarte lanțul valoric între actori?
 • Etc.

Modelul circular va fi închis numai dacă fiecare actor exprimă și înțelege necesitățile altora și dacă toți actorii cooperează pentru a găsi o soluție comună.

Source: Albert, M., Ecores (2021).

Pe scurt, principiile fundamentale ale economiei circulare pot fi rezumate ca:

 • Proiectarea produselor astfel încât să poată circula.
 • Adoptarea unui set de strategii, folosind ierarhia ”R”: Refuzați, Reduceți, Reutilizați, Reciclați etc.
 • Focusarea pe deșeuri ca resursă pentru crearea valorii adăugate și reducerea impactului asupra naturii.
 • Abordarea sistemică, care necesită gândire și colaborare în sistem.