Subiect 4 Resurse și deșeuri pentru crearea valorii adăugate…și reducerea impactului uman asupra naturii

Există întotdeauna o modalitate de a acționa asupra resurselor sau de a evita risipirea, prin:

✔Reutilizați / reparați, astfel încât produsele și materialele să fie păstrate în economie;

✔Analizați consumul de resurse și reduceți deșeurile prin acțiuni proactive de eliminare a poluării;

✔Evitați utilizarea resurselor ne-regenerabile și îmbunătățiți sursele regenerabile de energie, acumulate din sistemele naturale.

Principii Circulare

Acțiuni asupra resurselor

Evitarea deșeurile

Păstrați produsele și materialele în uz

 

Reutilizați (din aceeași sau altă industrie)

 

Reutilizați

Reparați

 

Proiectați deșeurile și reduceți poluarea

 

Reduceți utilizarea resurselor;

Preferați resursele care permit evitarea deșeurilor (fără componente toxice);

Folosiți material secundar („deșeuri” din alte industrii);

Reamplasați sediul.

Reduceți

Reciclați

Reamplasați

Regenerați sistemele naturale

 

Utilizați resurse regenerabile

Produceți compost

Source: Albert, M., Ecores (2021).

Suntem obișnuiți să auzim despre amprenta de carbon, emisiile de CO2  sau GES, care duc la încălzirea globală, dar există și alte emisii care provoacă alte perturbări ale ecosistemului nostru.

Deșeurile pot fi definite ca orice particulă de gaz, lichide sau solide, emise în aer, apă, sol sau eliminate urmării tratării deșeurilor. Încălzirea globală nu este singura consecință a emisiilor de deșeuri.

Gândirea circulară poate avea consecințe pozitive puternice asupra aspectelor de mediu.

 

Source: Rachel Jarboe (unsplash.com)

Deșeurile sunt responsabile de... Principala consecință evidentă
Încălzirea globală
kg CO2-eq
Încălzirea globală cauzată de creșterea emisiilor de gaze cu efecte de seră.
Creșterea temperaturii
Epuizarea stratului de ozon
kg CFC-11-eq
Emisii de gaze în aer care determină distrugerea stratului de ozon stratosferic.
Creșterea radiației UVB, Modificarea plantelor
Acidificarea solului și a apei
kg SO2-eq
Acidificarea solului și a apei cauzată de emiterea gazelor, precum oxizii de azot și oxizii de sulf.
Pierderi în biodiversitate
Eutrofizare
kg PO4 3−-eq
Îmbogățirea ecosistemului acvatic cu elemente nutriționale, datorită emisiilor de compuși de azot și fosfor.
Înflorirea algelor, Schimbări acvatice
Crearea fotochimică a ozonului
kg ethene-eq
Extinderea emisiilor de gaze și crearea stratului de ozon fotochimic în atmosfera inferioară (smog) catalizat de lumina soarelui.
Sănătate: Tuse, iritații, Alterări vegetale, Acodificarea solului
Ecotoxicitate
1,4-DCB-eq
Răspândirea impactului substanțelor toxice emise în mediu asupra orgranismelor umane, acvatice (apă dulce, sărată) și alte ființe de pe uscat.
Boli cronice, Pierderi în biodiversitate

Source: Impacts indicators, EN15804 standard for Life Cycle Assessments (2014).