Subiect 2 Gradul de conștientizare de mediu

În ultimele decenii s-a dezvoltat conștientizarea globală privind necesitatea de a proteja natura și spațiul de locuit, deoarece Pământul a suferit multe efecte negative ca rezultat a comportamentului uman asupra acestuia.

1980: Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii a introdus pentru prima dată termenul dezvoltare durabilă în publicația sa privind Strategia Mondială de Conservare, incluzând una dintre primele referințe la dezvoltarea durabilă ca prioritate globală.

1992: Conferința Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare (UNCED) a desfășurat la Rio de Janeiro, Brazilia (3-14 iunie 1992) Summit-ul Pământului pentru a împăca dezvoltarea economică mondială cu protecția mediului.

2018: Vineri pentru viitoarea mișcare, condusă de Greta Thunberg.

În anul 1993, tematica Zilei Mondiale a Turismului, definit de UNWTO, ține cont, pentru prima dată, de mediu sub denumirea Dezvoltarea turismului și protecția mediului: către o armonie durabilă. Totodată, au fost evidențiate diverse subiecte, precum ecoturismul, schimbările climatice, energia durabilă, managementul apei.

Anul 2017 a fost definit ca Anul Internațional pentru dezvoltarea turismului durabil.

Source: https://www.unwto.org/

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_Organization