Subiect 2 Circularitate! Dar ce înseamnă?

În termeni simpli, înseamnă că orice lucru (materie, energie, deșeuri) care iese dintr-un proces devine o resursă pentru un alt proces. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Gândiți-vă la ce se întâmplă în natură, unde frunzele moarte creează humus care hrănește copacii.

EC își propune să stabilească cercuri virtuoase în care bunurile și serviciile sunt produse și consumate fără a irosi resursele limitate ale pământului. O resursă ar trebui utilizată în mai multe aspecte, utilizată și transformată din nou și din nou până la întoarcerea ideală la natură, unde va fi folosită de ecosistem.

EC vizează restabilirea capitalului natural, indiferent dacă acesta este financiar, fabricat, uman, social sau natural. Acest lucru asigură fluxuri îmbunătățite de bunuri și servicii.

Diagrama sistemului EC ilustrează fluxul continuu de materiale tehnice și biologice prin „cercul valoric”.

Priviți acest video și veți înțelege cum poate fi citită diagramă a EC:

Acesta este un exemplu simplu de ”model”, care există la baza circularității

Odată utilizată, Sticla poate fi:

-spălată pentru a fi reutilizată;

-colectată într-un container separat, apoi zdrobită și topită la temperatura de 1500°C, pentru a crea o nouă formă de sticlă.

Dacă toate sticlele ar trece prin acest proces, atunci nu ar fi necesară utilizarea nisipului pentru producerea sticlelor.

Aceasta este circularitatea!

Source: Ecores (2021).