Subiect 2 Barierele transformării spre economia circulară

Provocările legate de trecerea la o economie circulară se datorează în principal barierelor sistemice prezente în economia liniară actuală:

 • Absența unor condiții de concurență echitabilă: Sistemul economic actual este orientat către cererea economiei liniare. Antreprenoriatul circular este astfel în dezavantaj.
 • Interese dobândite: Trecerea la economia circulară duce la costuri de tranzacție, incertitudine și, prin urmare, opoziție. În plus, modele noi de afaceri circulare (de exemplu, economia comună) pot intra în conflict cu normele, reglementările și acordurile actuale privind condițiile de muncă.
 • Concentrarea pe lanțul valoric tradițional: Pentru a închide bucle, sunt necesare alianțe noi în afara lanțurilor valorice tradiționale.
 • Perspective pe termen scurt: Multe companii urmăresc perspective pe termen scurt.
 • PIB limitat ca indice: PIB-ul nu ia în considerare costurile pentru societate (externalități). Astfel, potențialul de bunăstare socială este subapreciat.
 • Limitări privind raportarea anuală: Rapoartele anuale tradiționale și declarațiile de profit și pierdere acoperă doar o parte din valoarea socială. Raportarea integrată, inclusiv conturile de profit și pierdere de mediu și sociale ar completa acest lucru.
 • Raportul dintre sinecost și resursele secundare: Prețurile materiilor prime sunt nestatornice. La prețuri alternative, resursele secundare (de bună calitate) nu sunt competitive.
 • Absența prețurilor adevărate: Prin încorporarea costurilor sociale și de mediu în prețuri, deciziile economice se bazează pe semnale incorecte de piață.
 • Limitări privind modelele de afaceri circulare: Modelele de afaceri circulare sunt mai greu de dezvoltat, de exemplu, deoarece finanțarea este mai dificil de obținut.
 • Conectarea la infrastructura intensivă în resurse: Infrastructura fizică a producției, consumului și comerțului internațional depinde în mare măsură de combustibilii fosili și este orientată către modele de producție unice.
 • Externalități în prețuri adevărate: Subvențiile care încurajează utilizarea excesivă a resurselor vor trebui eliminate și toate „externalitățile” ar trebui încorporate în prețul resurselor și al energiei. Experiența de la decenii în elaborarea de politici de mediu sugerează că reglementările cu impact sistemic profund – în special prețurile carbonului – pot fi frustrate și slăbite de grupurile de interese speciale.
 • Gradul scăzut de conștientizare
 • Apreciere pentru proprietate: Proprietatea este adesea strâns legată de statut și de gusturile actuale. Funcționalitatea poate fi subordonată disponibilității complete a unui produs. Un produs nou poate avea preferință în locul unui produs second-hand.
 • Bariere pentru consumatori: Înțelegerea și evaluarea a ceea ce reprezintă conceptul. Pentru a ajunge pe piața de masă, poate fi necesar un sistem de certificare sau etichetare a produsului. Barierele cheie includ lipsa standardizării metodologiilor aplicate în diferite țări, costul evaluării consumului de resurse pentru firme individuale și absența unei organizații independente recunoscute pe scară largă care să acorde certificarea privind eficiența resurselor sau economia circulară.

Barierele se referă, la utilizarea noastră de materiale (fosile) ca energie și la deteriorarea calității materialelor în urma utilizării repetate.

 • Utilizarea materialelor ca energie: Pentru aceste materiale, în special pentru purtătorii de energie fosilă, închiderea buclei nu este posibilă și o pondere mare din aceste materiale menține gradul de circularitate scăzut. Tranziția energetică de la resursele de energie fosilă la cele regenerabile este o condiție prealabilă importantă pentru a merge spre circularitate.
 • Depozitarea materialelor ca stocuri în uz: O fracțiune foarte mare din materialele pe care le folosim se acumulează în continuare ca stocuri în uz. În timp ce se poate observa o tendință de stabilizare a stocurilor în țările industriale, stocurile la nivel global cresc în ritmuri ridicate. Atâta timp cât adăugările la stocuri cresc la rate atât de ridicate, chiar și ratele ridicate de reciclare la sfârșitul ciclului de viață vor aduce o contribuție limitată la circularitatea generală.
 • Calitatea resurselor: Barierele materiale, în principal în ceea ce privește calitatea resurselor, fac recuperarea dificilă sau imposibilă.

Source: Karsten Würth (unsplash.com)