Subiect 1 Ce este turismul sustenabil?

Turismul durabil poate acoperi diverse tematici și reprezentări. Să revenim la definiția dezvoltării durabile pentru a înțelege mai bine ce este sau ce ar trebui să fie turismul durabil.

Definiția cea mai des utilizată a fost adoptată de Comisia Mondială ONU pentru mediu și dezvoltare (nd): „[…] dezvoltarea durabilă este o activitate care răspunde nevoilor prezentului, fără a compromite capacitatea de satisfacere a necesităților generațiilor viitoare.”

Reprezentarea în diagramă a durabilității este următoarea:

Picture1

Source: World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. .

Pentru a satisface necesitățile actuale, trebuie stabilit un echilibru între dezvoltarea socială și cea economică. Pentru a nu compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface necesitățile, trebuie luate în considerare aspectele de mediu.

Potrivit UNWTO (nd), turismul durabil poate fi definit ca„ […] turismul care ține cont pe deplin de impactul său economic, social și de mediu actual și viitor, care se conformează necesităților vizitatorilor, industriei, mediului și comunităților de cazare.

  • Obiectivele sociale sunt abilitarea, coeziunea socială, identitatea culturală etc.
  • Obiectivele economice sunt creșterea, eficiența, etc.
  • Obiectivele de mediu sunt integritatea ecosistemelor, capacitatea de transportare, biodiversitatea, etc.

Unele tipuri de turism pot evidenția unul dintre cei 3 piloni: de exemplu, ecoturismul este pilonul dezvoltării mediului, turismul responsabil este cel al dezvoltării sociale.

Source: from World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future.