Subiect 1 Turismul circular

Turismul circular reprezintă aplicarea abordărilor economiei circulare în sectorul turism pentru a dezvolta turismul sustenabil. Economia circulară își propune transformarea economiei pentru a deveni regenerativă, pentru a reduce la minimum utilizarea resurselor și a evita risipa de resurse. Include în abordarea sa dezvoltarea pilonilor durabilității economiei naționale și de mediu. Dacă dezvoltarea socială nu este susținută ca un prim obiectiv al economiei circulare, prin necesitatea de a minimiza utilizarea resurselor și de a include utilizarea materialelor locale, va induce dezvoltarea socială.

Utilizarea modelului de economie circulară oferă un cadru promițător pentru dezvoltarea durabilă în sectorul turismului. Economia circulară este un model aplicat în prezent în cea mai mare parte a sectorului de producție cu rezultate foarte bune în ceea ce privește îmbunătățirea durabilității. Rezultatele sale pozitive pot fi evaluate prin impactul utilizării unui produs de referință (de exemplu: utilizarea unei sticle-de-sticlă care este de obicei returnată, în comparație cu utilizarea unei sticle-de-sticlă care este reciclată).

Pentru turismul circular, care este referința pentru a evalua circularitatea?

În sectoarele de servicii, produsele nu sunt utilizate ca referință, dar se evaluează beneficiul utilizării serviciilor, de exemplu, „cu o noapte de cazare mai mult în hotel” sau „o excursie de o zi într-un oraș”.

De obicei, circularitatea este evaluată la nivel de serviciu prestat

  • Hotel: 1 noapte de cazare adițională;
  • Restaurant: 1 tip de bucate tradiționale inclus.

Într-adevăr, întreprinderile au posibilitatea de a evalua resursele utilizate și deșeurile generate pentru o singură unitate de serviciu turistic. Acest lucru poate fi mai dificil pentru turoperatori, deoarece aceștia trebuie să cunoască bine circularitatea diferitor componente ale ofertelor de tur propuse.

 

Media impactului asupra mediului, urmare utilizării serviciilor de cazare pentru o noapte

Acest indicator de impact va fi evaluat prin monitorizarea cantității resurselor utilizate (energie, apă, produse alimentare și de curățare, alte aprovizionări etc.) și a deșeurilor generate, apoi împărțirea acestora la numărul de nopți ocupate timp de un an. Totodată, pot fi adăugate la această analiză, nevoile de transport ale personalului, bunurile hotelului și mobilierul furnizat, împărțit la numărul de ani utilizați. Cu cât perimetrul este mai mare, cu atât este mai bună prezentarea generală și posibilitățile de inovație sunt mai mari!

Media impactului unei activități turistice

Acest lucru va fi estimat în mod similar, împărțind resursele utilizate și deșeurile generate la numărul de consumatori.

Media impactului unei călătorii

Acest lucru poate fi estimat de un turoperator în cazul în care știe impactul componentelor călătoriei. Impactul călătoriilor aeriene, de exemplu, sunt destul de cunoscute, deoarece turoperatorii pot propune călătorilor să compenseze emisiile de GES (chiar dacă este mai important să se evite emisiile decât să le compenseze).

Circularitatea nu este prioritatea doar a producătorului de servicii, ci și a turistului însuși. Deoarece, clientul este cel care decide cum să călătorească și ce să facă la destinație. Cum va folosi turistul infrastructurile? Producătorul poate influența comportamentul clientului, astfel încât acesta să se comporte într-un mod mai circular? Numărul mare de producători de servicii din industria turismului (transport, catering, cazare, excursii etc.), induce necesitatea de cooperare între ei pentru a crea o ofertă globală de turism circular.