Reducerea de ș eurilor biologice la Intercontinental Paris

CONTEXT ȘI OBIECTIV

Alături de alți 79 de participanți,InterContinental Paris Le Grand participă la proiectul pilot, lansat de Synhorcat și condus de compania Moulinot. Scopul proiectului pilot este de a determina factorii cheie ai implementării cu succes a sortării,colectării și tratării deșeurilor biologice.

IMPACT

Din septembrie 2014, InterContinental Paris Le Grand a permis recuperarea a 80 de tone de deșeuri biologice, adică crearea a 76.000 kg de îngrășăminte,28.000 KWH de energie electrică și 28.000 KWH de căldură.

DESCRIEREA INIȚ IATIVEI

Proiectul presupune evaluarea eficienței și a posibilității de organizare a sortării în incinte, calibrarea nivelului de performanță care trebuie atins pentru îndepărtarea deșeurilor biologice, acționarea asupra pierderilor de alimente și a deșeurilor, contribuind la formarea întregii industrii hoteliere și a restaurantelor și comunicarea cu privire la angajamentul industriei față de economia circulară.

Obiectivul cantitativ a fost stabilit: colectarea a 200 de tone de deșeuri biologice în termen de 6 luni.

Strategia a presupus creșterea gradului de conștientizare a tuturor departamentelor care se ocupă cu deșeurile biologice (în principal Bucătăriile și administrația) și sprijinirea acestora în stabilirea procedurilor și a echipamentelor noi. Angajații au fost instruiți să sorteze deșeurile organice din deșeurile care nu sunt reciclabile folosind această metodă. Pungile de plastic transparente sunt distribuite angajaților pentru a colecta deșeurile organice din unitate. Odată umplute,acestea sunt plasate în coșurile rezervate pentru deșeurile biologice. Returnările sunt introduse sistematic în pungile furnizate pentru reciclare. Odată ce deșeurile sunt sortate la fața locului și plasate în pungile furnizate în acest scop, acestea sunt verificate și cântărite de compania Moulinot.

CÂTEVA DETALII

 • Organizația:
  InterContinental
  Orașul: Paris
  Tipul de furnizor: Hotel
  Principiul circular :
  Reciclarea gunoiului și
  evitarea poluării
  Punct central:
  Reducerea
  Cuvinte cheie: #food
  waste#food waste

MAI MULTE INFORMAȚ II

Access the full case study (French)