Proiectul

CEnTOUR – Economie Circulară în Turism este un proiect COSME care se desfășoară din Septembrie 2020 până în Septembrie 2023.

IMM-urile, în special din sectorul turismului, abordează cu greu provocările de a trece de la un model de economie liniară la una circulară și, având în vedere dimensiunile întreprinderilor, nu au în mod normal resursele și competențele necesare pentru a face față acestuia cu instrumentele și referințele potrivite. Sistemele turistice sunt sisteme foarte legate, care beneficiază de o abordare integrată a dezvoltării afacerilor, atât în ceea ce privește eficiența, cât și promovarea.

Proiectul CEnTOUR își propune să sprijine IMM-urile în dezvoltarea și implementarea afacerilor circulare (în termeni de competențe, transferul de cunoștințe, inovare și certificări) în cadrul unui sistem integrat pentru dezvoltare locală.

Obiective

Să dezvolte și să testeze o schemă eficientă de sprijin pentru ÎMM-uri pentru a le oferi abilitățile, cunoștințele, competențele și resursele necesare (de asemenea, în termeni de guvernanță locală) pentru a dezvolta soluții inovatoare pentru o economie circulară, sporindu-le capacitatea de a regândi modelele de afaceri, produsele și serviciile acestora;

Să susțină ÎMM-urile participante să dezvolte și să implementeze soluții pentru modele circulare, în special să încurajeze brainstorming-ul și soluțiile inovatoare prin abordări de gândire de proiectare, cât și favorizarea cooperării intersectoriale și stabilirea comunităților de practicieni;

Să creeze o rețea durabilă de instituții care pot colabora la schemele de sprijin pentru promovarea economiei circulare în rândul IMM-urilor din sectorul turismului;

 Să promoveze schimbul de practici și rezultate la nivelul UE în cadrul unei Economii Circulare și dezvoltarea unui cadru pentru a replica schema de sprijin în afaceri și în alte contexte.

Rezultate

WP1

Dezvoltarea cadrului pentru consolidarea capacităților IMM-urilor de a implementa principiile economiei circulare în industria turismului

WP2

Consolidarea capacităților a 68 de ÎMM-uri cu sprijin financiar din partea proiectului

WP3

Accelerare: proiectarea, adoptarea și dezvoltarea de soluții durabile adoptate de ÎMM-uri concentrânduse pe deșeuri alimentare din sectorul turismului: crearea ofertelor fără utilizarea plasticului și regândirea ambalajului pe întregul lanț de aprovizionare cât și consumul rațional și colaborativ.

WP4

Implementare, evaluare și adaptare de către ÎMM-uri să efectueze un test pilot de conformitate a certificării, definirea lanțului de aprovizionare, acordurilor și adoptarea proceselor și serviciilor

WP5

Managementul și calitatea atât a proiectului, cât și implicarea eficientă a celor 68 de ÎMM-uri selectate din 5 țări/ regiuni focalizate

WP6

Comunicarea și diseminarea proiectului

Grupuri țintă

  • 68 de ÎMM-uri din sectorul turismului din 5 țări/ regiuni focalizate: Italia (18), Spania (14), Moldova (12), Macedonia de Nord (12), Grecia (12)

  • Autoritățile regionale, organizații sectoriale implicați de membrii Consorțiului

  • O gamă largă de părți interesate implicate în formare, educație, antreprenoriat și sprijin pentru inovare la nivel local, regional, național și UE