Parteneriatul

Camera de Comerț, Industrie, Artizanat și Agricultură din Regiunea Marche (CCIAAM)

Camera de Comerț, Industrie, Artizanat și Agricultură din Regiunea Marche (CCIAAM) este un organism public care îndeplinește funcții de interes general pentru sistemul de afaceri, concentrându-se pe dezvoltarea economiilor locale. A fost înființată în noiembrie 2018 ca fuziune a celor 5 camere de comerț locale anterioare, deci este a 5-a cameră italiană în ceea ce privește companiile înregistrate.
Printre activitățile sale, se mândrește cu o experiență vastă, consolidată și implicare în activitățile de experiență de învățare legate de muncă (Alternanza Scuola Lavoro) și în îndrumarea profesională pentru antreprenorii aspiranți. Un personal dedicat organizează cursuri de formare pentru a stimula crearea de noi afaceri, atât în ​​sectoarele economice inovatoare, cât și în cele tradiționale, de asemenea, în parteneriat cu licee, universități, centre de cercetare și actori de formare privați. Cursurile sunt organizate în diferite module în funcție de diferitele faze, de la definirea ideii de afaceri până la elaborarea planului de afaceri. Adesea subiectele sale sunt concepute pentru a oferi sprijin financiar anumitor categorii de companii (inovatoare, femei antreprenoare, tineri). Mai multe cursuri se concentrează pe răspândirea digitalizării IMM-urilor. Camera este, de asemenea, printre promotorii școlii de Start Up Adriatice și Ionice, al căror scop principal este dezvoltarea economică a turismului cultural în acea zonă, prin creativitatea și inițiativa tinerilor care doresc să înceapă o afacere; este un curs de formare care vizează dezvoltarea de start-up-uri inovatoare care operează în domeniul turismului cultural și menit să pună în valoare patrimoniul cultural al Macroregiunii Ionice Adriatice.
Ca moștenitor al celor 5 camere de comerț anterioare, acesta se poate lăuda și cu o experiență puternică și consolidată în gestionarea fondurilor și proiectelor UE, cu un accent specific pe Erasmus +. Participă la mai multe proiecte, atât ca partener principal, cât și ca partener. “

Universitatea Politehnică din Marche (UNIVPM)

Universitatea Politehnică din Marche (Università Politecnica delle Marche – UNIVPM) este un institut universitar italian cu sediul în orașul Ancona, fondat în 1969. A fost prima universitate italiană care a obținut certificarea de calitate integrată conform standardelor internaționale ISO 9001, deci Universitatea Politehnica din Marche este o referință regională pentru formarea studenților italieni și străini. Universitatea oferă 5 facultăți: inginerie, economie, agricultură, medicină, știință. Fermo, Macerata, Pesaro și San Benedetto del Tronto. UNIVPM participă la proiectul CEnTOUR cu două dintre departamentele sale.
Departamentul de management din ultimii ani a acordat atenție problemei sustenabilității, conștientizând rolul pe care îl joacă în formarea generațiilor viitoare. În acest context, Universitatea Politehnică din Marche a creat și intenționează să promoveze proiectul “Univpm Sustainable” ca un generator de inițiative care vizează sustenabilitatea, aplicându-l la toate domeniile de cercetare: de la responsabilitatea socială corporativă și raportarea socială / durabilitate, conform la orientările naționale și internaționale, la strategiile de marketing pentru consum durabil. Mai mult, UNIVPM împreună cu Departamentul de Management este membru, din martie 2018, al EIT Climate-KIC.
Departamentul de materiale, științe ale mediului și planificare urbană și proiectare urbană de la Universitatea Politehnică din Marche și, în special, personalul implicat, reprezentat de Fatone, este coordonatorul extinsei acțiuni de inovare SMART-Plant Horizon2020 și are poziții de conducere în alte 9 Proiecte europene (programe Horizon2020, PRIMA, Life +, Water JPI, ENI CBC MED), dintre acestea menționăm: H2020 “Metoda standard ENERWATER și instrumentul online pentru evaluarea și îmbunătățirea eficienței energetice a stațiilor de tratare a apelor uzate” și H2020 “HYDROUSA Demonstrarea conductelor de apă cu modele de afaceri regenerative inovatoare pentru regiunea mediteraneană”.

EcoRes

EcoRes este un birou de consultanță cu sediul la Bruxelles, cu o experiență de 15 ani în economia circulară, Managementul Resurselor și Inteligența Colectivă. EcoRes facilitează tranziția organizațiilor publice și private către sustenabilitate și circularitate printr-un portofoliu de servicii care acoperă întregul ciclu de viață al unei Strategii al Ddurabilității;
• Evaluarea inițială a problemelor de durabilitate (360°);
• Sprijin în definirea strategiei de tranziție a durabilității;
• Sprijin în dezvoltarea de soluții inovatoare și implementarea acestora (de la nișă la soluții extinse);
• Implicarea părților interesate și integrarea în ecosistemul organizației;
• Consolidarea capacităților pentru membrii personalului pentru a accelera tranziția;
• Sprijin din parte. unei rețele de experți cheie pentru a inspira dezvoltarea projectului.

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) este o instituție publică, non-profit creată în 2007 și fondată de Ministerul Economiei și Infrastructurii care asigură implementarea politicilor naționale de dezvoltare a IMM-urilor. Are o vastă experiență în dezvoltarea afacerilor, crearea de oportunități pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor de succes, în special în zonele rurale. Viziunea noastră este de a deveni motorul cheie al dezvoltării antreprenoriale în Republica Moldova prin accelerarea ritmului de creare de noi întreprinderi, a locurilor de muncă relevante și păstrarea acestora cât și investind în industriile noastre emergente.
De-a lungul anilor, ODIMM a asigurat un dialog continuu între sectorul privat și autoritățile centrale, fiind autorul și promotorul multor inițiative de sprijin național care au venit ca răspuns la necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii. ODIMM a lansat instrumente de sprijin care au îmbunătățit cultura antreprenorială în Republica Moldova și a revitalizat economia țării prin stimularea investițiilor în industrii cu potențial înalt de creștere. Astăzi, multe inițiative ODIMM sunt considerate modele de succes în regiunea Est-Europeană și trebuiesc multiplicate în țările care au un context social și trec prin provocări economice similare.

Scopul Centrului de Afaceri și Inovare (BIC)

Scopul Centrului de Afaceri și Inovare (BIC) este de a fi puntea de legătură între sectorul de afaceri și Universitate. Gama de servicii oferite de centru include pregătire și consultare profesională pentru întreprinderi și persoane fizice, furnizarea de condiții favorabile pentru companiile de start-up, servicii de cazare în cămine pentru studenți și personal, precum și posibilitatea de a închiria alte facilități ale Universități din Europa de Sud-Est (SEEU).

Camera de Comerț și Industrie din Xanthi (EBEX)

Camera de Comerț și Industrie din Xanthi (EBEX) este un organism public, Înființată la 28 august 1956. Camera este unul dintre pilonii principali ai economiei locale, sprijinind antreprenorii și lucrătorii și participând la proiecte transfrontaliere și transnaționale ale Uniunii Europene de mai bine de 20 de ani. Destinat consolidării produselor și serviciilor într-o perspectivă durabilă.
De asemenea, Camera își concentrează atenția asupra patrimoniului cultural al zonei, gastronomiei și mediului, păstrând istoria culturală locală, odată cu crearea de noi trasee culturale turistice. Participarea ca membru la Traseul Fenician al Consiliului Europei și crearea Muncii lui Hercule.
Are o serie de activități pe care le oferă membrilor săi, încurajează crearea de noi afaceri, îmbunătățește pregătirea personalului, oferă date pentru țările terțe. Colaborează cu agenții și centre de inovare. De asemenea, Camera este membră a Organizației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR). AEBR a fost fondată în 1971 de primele regiuni de frontieră care începuseră cooperarea transfrontalieră în Europa după cel de-al doilea război mondial, consolidând integrarea cetățenilor peste granițele naționale.

Centrul pentru Inovare Socială (CSI)

Centrul pentru Inovare Socială (CSI) este o echipă de profesioniști cu peste 50 de ani de experiență colectivă în domeniile Educației, Raționalizării Sistemului, Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Antreprenoriatului, Inovării sociale, Procesului Global de Sănătate – Științe Vieții, Intervenției Criminalistică în Afaceri, Dezvoltarea și Motivarea Tinerilor și Realinierea Resurselor cu Scopuri și Obiective.
Membrii echipei noastre fondatoare au lucrat pe trei continente și au colaborat cu organizații și persoane din diferite țări. De asemenea, au lucrat în domeniile cu Capital propriu și Capital de Risc prin care au adus contribuții semnificative la dezvoltarea unui număr de afaceri din diverse domenii. Ele valorifică toate aceste experiențe pentru a sprijini identificarea problemelor sistemice și pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor inteligente și durabile la problemele sociale dificile.
Echipa noastră se concentrează pe dezvoltarea și introducerea soluțiilor perturbatoare la problemele sistemice sociale, educaționale și economice. Soluțiile perturbatoare la problemele sistemice pe care le identificăm sunt dezvoltate prin diferite straturi de interacțiune cu părțile interesate. Interacțiunea la nivelul părților interesate se realizează prin brainstorming, cercetare de teren și focus grupuri, iar la nivel științific se realizează prin literatură și recenzii de cercetare științifică. Scopul nostru este de a interveni sistematic și sistemic în țesătura socială pentru a permite, încuraja și facilita o calitate a vieții mai bună pentru cât mai mulți oameni posibil.

Forumul Camerelor de Comerț Adriatice și Ionice (Forum AIC)

Forumul Camerelor de Comerț Adriatice și Ionice (Forum AIC) este o asociație născută în 2001 care se alătură 40 de Camere de Comerț din regiunea Adriatică și Ionică. Scopul asociațiilor este să promoveze dezvoltarea economică a zonei AI, să consolideze relațiile dintre camerele de comerț ale țărilor transfrontaliere și să răspândească cultura de afaceri și antreprenorială prin implicarea tuturor actorilor de pe teritoriu. Scopul strategic al forumului este de a ajuta un proces de creștere în bazin și o aplicație tangibilă a principiilor europene se referă la politica de coeziune și contribuie la integrarea UE a Balcanilor de Vest.
Forumul este unul dintre principalii actori ai Strategiei europene a regiunii Adriatice și Ionice (EUSAIR). A fost recunoscut ca unul dintre actorii cheie în ceea ce privește Pilonul 4 (Turism Durabil), care contribuie la reducerea barierelor administrative și la facilitarea oportunităților comerciale, sporind valoarea patrimoniului cultural și bogăția diversităților.

Proictul Arcadia (PA)

Proictul Arcadia (PA) este o agenție de consultanță înființată în 2013 de Massimo Germani, arhitect și Elena Gentilini, doctor în dezvoltare durabilă locală și specializată în strategii de finanțare și proiectarea și gestionarea proiectelor finanțate de UE, sprijinind atât organizațiile private, cât și cele publice cu proiecte de inovare, în special legat de durabilitate și economie circulară, precum și de dezvoltare culturală și turistică. Folosim metodologii care sporesc creativitatea, design-ul și managementul eficient, cum ar fi gândirea proiectării, proiectarea centrată pe om, managementul ciclului de proiect, abordarea cadrului logic, GOPP, managementul proiectului PM4SD pentru dezvoltare durabilă.
Ramura de design ARCADIA DESIGN by PROGETTO ARCADIA, este de asemenea, un design de produs, de interior, de arhitectură și inginerie a cărei abordare se caracterizează prin modularitate, personalizare și economie circulară.
Din 2013 până în 2017 am dezvoltat un sistem circular de mobilă, la moment comercializat, bazat pe principiile design-ului de reutilizare, pentru care deținem un brevet italian și cofinanțat din fondurile UE și care vizează start-up-uri inovatoare. În 2017 am fost invitați de Comisia a XIII-a a Senatului Republicii Italiene cu referire la consultări privind Planul de acțiune al Actului UE 317 pentru Economia Circulară.

Camera de Comerț din Cantabria (Spania)

Camera de Comerț și Industrie Cantabria – este o organizație locală de afaceri și întreprinderi din Santander (Spania), care are drept scop dezvoltarea și promovarea intereselor companiilor și afacerilor locale din regiune. De la înființarea sa în anul 1886, Oficiul Camerei de Comerț, Industrie și Navigație din Cantabria a dezvoltat diverse acțiuni și activități în scopul furnizarii oportunităților legate de industrie, mediu și inovație pentru întreprinderile din regiune.