O abordare sistematică pentru minimizarea de ș eurilor la hotelul Strattons

CONTEXT ȘI OBIECTIV

Hotelul Strattons este un mic hotel din Norfolk. Participarea în 1997 a proprietarilor hotelului la un proiect de minimizare a deșeurilor a dus la dezvoltarea unei politici de mediu formale și la un angajament de minimizare a deșeurilor.

IMPACT

Beneficiile ale implementării unei abordări sistematice a eficienței resurselor pentru Hotelul Strattons includ: economii totale de costuri de peste 10.000 GBP/an; dozatoarele de articole de toaletă reîncărcabile economisesc aproape 2.000 GBP/an din costurile de achiziție; inițiativele de economisire a apei reduc dependența de apă din rețea; o bună politică de menaj și spălătorie economisește aproximativ 4.050 GBP/an; peste 98% din toate deșeurile sunt refolosite sau reciclate.

DESCRIEREA INIȚ IATIVEI

Abordarea sistemică este revizuită anual și își propune să reducă la minimum impactul hotelului asupra mediului, fără a compromite calitatea. Toate tipurile de deșeuri sunt monitorizate îndeaproape și, acolo unde este posibil, sunt implementate alternative pentru eliminare.

Abordarea de minimizare a deșeurilor adoptată include două dimensiuni :

  • Gestionarea deșeurilor: monitorizarea fluxurilor de deșeuri care sunt segregate, ponderate, înregistrate și apoi tratate (de exemplu, compostarea deșeurilor organice într-un container de compostare, reutilizarea sticlelor curate, 30 kg de ziar returnate pentru reciclare pe săptămână, cumpărare în volum mare etc.).
  • Inițiative de economisire a deșeurilor când este vorba de articole de toaletă (pompe dozatoare reîncărcabile), apă (colectarea apei de ploaie pentru irigare), achiziționarea de alimente (reducerea distanței de aprovizionare cu alimente prin cultivarea legumelor și implicarea producătorilor locali de alimente), menaj (bile de curățat în loc de pulbere de spălat) și implicarea personalului (întâlniri săptămânale ale personalului pentru a discuta despre eficiența resurselor). În plus, inițiativele de economisire a energiei includ, de exemplu, lămpi cu consum redus de energie și obloane.

 

CÂTEVA DETALII

  • Organizația: Strattons
  • Orașul: Norfolk
  • Tipul de furnizor: Hotel
  • Principiul circular: Reciclarea gunoiului și evitarea poluării
  • Punct central: Reducere, Reutilizare, Reciclare
  • Cuvinte cheie: #WasteMinimisation #ResourceEfficiency

MAI MULTE INFORMAȚ II

Access the full case study