Neya hotel: Sustenabilitatea în inima Lisabonei

CONTEXT ȘI OBIECTIV

Hotelul NEYA Lisboa combină excelența serviciilor sale cu o contribuție activă la turismul durabil, printr-un concept de durabilitate care acoperă cei trei piloni -mediu, economic și social. De la deschiderea în 2011 -Anul Internațional al Pădurilor, toată activitatea hotelului se bazează pe un plan eficient de gestionare a resurselor și practici de afaceri responsabile, permițându-i să aibă, în zilele noastre, o poziție de referință în sectorul turismului durabil din Portugalia.

IMPACT

Cu inițiativa Ecomeeting, hotelul NEYA Lisboa își propune să contribuie la conservarea mediului înconjurător prin reducerea amprentei sale ecologice, precum și pentru a-i ajuta pe ceilalți să-și reducă propriile amprente, contribuind la un viitor durabil.

DESCRIEREA INIȚ IATIVEI

Conceptul de durabilitate a mediului, a fost prezent încă din faza de idee, cu reabilitarea unei clădiri degradate, reducând impactul asupra mediului în ceea ce privește construcția și contribuiând la regenerarea urbană, revitalizând inima orașului. În faza de construcție, alegerea materialelor și echipamentelor, de preferință de origine portugheză și a soluțiilor care sporesc eficiența energetică și reduc amprenta de carbon. În întreținerea hotelului se iau toate măsurile pentru a realiza optimizarea consumului de energie și apă, dovedit a fi un hotel durabil la acest nivel.

În contextul responsabilității sociale, hotelul NEYA Lisboa are o abordare activă, pozitivă și responsabilă față de comunitate, schimbând resursele disponibile în structura sa de afaceri pentru a ajuta. Astfel, a stabilit deja mai multe protocoale cu unele organizații caritabile pentru a consolida activitatea în colaborare cu cei care contribuie activ la schimbarea societății.

CÂTEVA DETALII

  • Organizația: Neya
  • Orașul: Lisabona
  • Tipul de furnizor: Hotel
  • Principiul circular: Reciclarea gunoiului și evitarea poluării
  • Punctul central: Reducerea
  • Cuvinte cheie: #energy #building #CSR

MAI MULTE INFORMAȚ II