Întrebări pentru discuție

1. Care ar putea fi cele mai puternice pârghii pentru reducerea amprentei ecologice?

2. Care
din ele ar fi cele mai optime pentru a fi aplicate în activitatea din turism?

Propun, să discutăm aceste întrebări pe Forum!