Disclaimer privind drepturile de autor

Toate materialele audiovizuale au fost accesate în mod liber de pe platformele de imagini online gratuite și / sau YouTube și aplicate conform legii privind utilizarea corectă, fără intenția de a încălca drepturile de autor. De asemenea, siglele organizațiilor au fost plasate pentru a facilita navigarea mai interactivă a utilizatorului, fără nicio intenție de aplicare.

Dacă credeți drepturile de autor au fost încălcate, contactați-ne cu amabilitate la www.circulartourism.eu  pentru a rezolva problema într-o manieră de justiție restaurativă.