Disclaimer privind drepturile de autor

Tot materialul audio-vizual a fost accesat în mod gratuit pe platformele online cu imagini de stoc și / sau YouTube și aplică legile privind utilizarea corectă, fără intenția de a încălca drepturile de autor. De asemenea, logo-uri ale organizațiilor au fost plasate pentru a facilita navigarea mai rapidă a utilizatorului, fără intenția de aplicare. Dacă considerați , drepturile de autor au fost încălcate, vă rugăm să ne contactați prin intermediul  www.circulartourism.eu pentru a soluționa problema într-o manieră remediatoare de justiție.