Disclaimer privind drepturile de autor

Toate materialele audiovizuale au fost accesate în mod liber de pe platformele online gratuite de imagini de stoc și / sau YouTube și aplică legile privind utilizarea corectă, fără intenția de a încălca orice drepturi de autor. De asemenea, siglele organizațiilor au fost plasate pentru a facilita navigarea mai interactivă a utilizatorului, fără nicio intenție de aplicare.

 

Dacă credeți drepturile de autor au fost încălcate, rugăm ne contactați la adresa www.circulartourism.eu pentru a soluționa problema într-o manieră de justiție restaurativă.