Compartimentul 5 Implementează

La etapa de implementare, veți realiza planul de acțiuni definit din acțiunile precedente. Pentru acest lucru, trebuie să vă asigurați că angajamentele, responsabilitățile și resursele sunt disponibile. Veți explora cum să conectați planul de acțiuni circulare cu strategiile și cadrele de management existente. În cele din urmă, veți organiza monitorizarea și evaluarea planului.

Întrebări de ghidare

 • Dețin sprijinul deplin al conducerii superioare?
 • Cine va implementa planul?
 • Cum mă pot asigura că toți angajații sunt la bord?
 • Dețin procedurile și mecanismele de monitorizare necesare pentru a susține continuu progresul?

Source: unsplash.com

Ca orice proces de management într-o organizație, conducerea și angajamentul personalului sunt esențiale pentru asigurarea succesului în tranziție. Este foarte puțin probabil ca un proiect de tranziție să reușească, dacă nu este deplin îmbrățișat de conducerea de vârf. Trebuie implementați pași specifici pentru a asigura că toată echipa este pe deplin la bord și că organizația are resursele potrivite pentru a produce schimbarea.

Această fișă checklist include mai multe puncte care trebuie validate pentru a asigura succesul strategiei de tranziție. Aceste aspecte trebuie revizuite cu periodicitate de către echipă și conducerea organizației.

Trecerea la acțiuni circulare nu este sarcina doar a unei persoane. Necesită un set de materiale pentru expertiză complementară, pe care doar o echipă de personal cu funcții diferite o poate îndeplini.

În primul rând, recomandăm să consultați harta inițială a părților interesate interne pentru a defini cine trebuie să fie implicat ca această tranziție să aibă succes. Rolurile necesare pentru proiect sunt: ​​un conducător de proiect, expert în domeniu, angajații responsabili pentru gestionarea deșeurilor, ingineri, experți tehnici și consilieri.

Când desemnați aceste persoane, asigurați-vă că ați stabilit așteptările clare în legătură cu ceea ce sunt responsabili. Amintiți-vă că unii pot fi din afara organizației și va trebui să specificați clar angajamentele necesare.

 

Source: unsplash.com

Acordați timp pentru a uni acești angajați. Când vă întruniți în ședințe specificați rolurile. Întrebările pe care le puteți discuta sunt:

 • Cine va genera inițiative?
 • Cine va conduce procesul?
 • Cine va oferi expertiză privind cele mai bune practici în circularitate?
 • Cine va conduce acțiunile de implementare?
 • Ce părți interesate sau consilieri trebuie să contribuie pe parcurs?
 • Cine sunt partenerii din afara organizației care trebuie să se implice?
 • Cum se va desfășura colaborarea internă?
 • Cum se va desfășura colaborarea cu partenerii externi?
 • Cum vor fi implicați angajații cheie pentru a asigura obținerea rezultatelor?
 • Cum vor fi motivați clienții?

 

O mare parte a succesului în procesul de tranziție depinde de faptul ca toți angajații sunt siguri că mentalitatea circulară este o cale efectivă de urmat. Dezvoltarea conștientizării și implicării în modelele practicilor circulare este esențială pentru a facilita această tranziție.

Conștientizarea este, fără îndoială, cea mai importantă etapă a oricărei metodologii de gestionare a schimbărilor. Motivul prioritar în rezistența la schimbarea organizațională este lipsa de conștientizare a motivului pentru care se face schimbarea. Fără informații clar articulate, devine o provocare individuală să te aliniezi la viziunea companiei. În acest context comunicarea internă este esențială. Mai mult decât simpla expediere a unui e-mail sau organizarea unei întâlniri cu personalul, aceasta implică adesea comunicări frecvente, detaliate și relevante, care abordează ceea ce se va schimba și care sunt recompensele în vederea riscului de a nu se schimba la nivel individual.

Crearea conștientizării la nivel personal este primul pas în realizarea unei schimbări organizaționale de succes.

Planul de acțiuni circulare nu ar trebui să existe în vid, dar trebuie să fie integrat în strategia generală.

 

Dacă există un sistem de management de mediu implementat (ISO 14001 / EMAS), atunci planul de acțiuni circulare ar trebui să fie integrat în documentația de management.

Dacă nu există un sistem de management de mediu implementat în organizație, atunci poate este relevantă întrebarea dacă strategia circulară și planul de acțiuni sunt prima etapă de sistematizare a angajamentelor privind protecția mediului.

În modulul 11, veți parcurge cursul despre etichetare și certificare ecologică unde veți afla mai multe despre EMAS!

Ați dezvoltat o viziune circulară, ați stabilit câteva obiective și un set de acțiuni circulare relevante. Ați alocat resurse, responsabilități în rândul personalului și începeți să vedeți progresul pe măsură ce unele dintre acțiuni încep să se implementeze. Cu toate acestea, călătoria nu este finalizată. Monitorizarea și evaluarea sunt o parte esențială a procesului de tranziție către economia circulară.

Source: Unsplash.com (2021).

Pasul 1 Configurați recenziile regulat pentru a asigura sunteți pe drumul cel bun

În funcție de indicatorii pe care i-ați dezvoltat, poate fi necesar să vă monitorizați progresul în mod regulat: lunar, la fiecare șase luni sau o dată pe an.

 

Întrebări de ghidare:

 • Toți indicatorii sunt potriviți activității organizației?
 • Există acțiuni care rămân neîndeplinite?
 • Care ar putea fi motivul?
 • Ar fi necesar să reevaluați obiectivele pentru a amâna termenele sau să alocați alte resurse?
 • Există acțiuni suplimentare care ar putea fi dezvoltate pentru anul următor?

Pasul 2 Elaborați măsuri pentru acțiunile care nu sunt pe drumul cel bun

Pentru acțiunile care nu se dovedesc reușite, acordați timp pentru a evalua problema. Ce măsuri de corectare ar putea fi puse în aplicare? Enumerați toate motivele / problemele posibile și conveniți asupra adaptărilor.

Pasul 3 Actualizați anual planul de acțiuni circulare

Anual, este relevant să revizuiți toate piesele din puzzle. Sunteți încă aliniați la viziunea de bază stabilită la începutul procesului? Există noi presiuni și inițiative de care ar trebui să țineți cont pentru a rămâne pe drumul cel bun? Ce am putea face pentru a extinde unele dintre acțiunile testate în ultimul an?