Compartimentul 3 Evaluează

Acum, că aveți o primă imagine a modelului de operare, este timpul să vă aprofundați în operațiunile organizaționale actuale. Obiectivul acestei etape este de a evalua decalajul de circularitate: definiți punctele tari și punctele slabe, evaluați fluxurile de materiale utilizate în afacere și acordați prioritate aspectelor necesare a fi luate în considerare în scopul aplicării principiilor economiei circulare.

  Întrebări de ghidare

 • Monitorizați impactul asupra modelului existent în organizație?
 • Efectuați evaluarea practicilor de circularitate existente în cadrul organizației? Cunoașteți cum beneficiile economiei circulare ar putea deveni relevante pentru afacere pe termen lung?
 • Ce presupune economia circulară pentru produsele, aplicațiile etc. dezvoltate în lanțul valoric?
 • Ce valoare potențială planificați să generați? Ce considerați Dvs că este important pentru companie?

Source: https://unsplash.com/photos/uOhBxB23Wao

Analiza SWOT reprezintă punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și riscurile, astfel prin această tehnică pot fi evaluate patru aspecte ale afacerii.

Utilizați analiza SWOT pentru a profita la maximum de ceea ce dispuneți în avantajul organizației. Totodată, puteți reduce șansele de eșec, observând ceea ce vă lipsește și eliminând pericolele care ar putea surveni pe neașteptate. Mai bine, puteți începe să elaborați o strategie, care să vă distingă de concurenți și astfel să fiți mai competitivi pe piață.

Descarcă  acest șablon pentru a dezvolta analiza SWOT.

FIȘA DE LUCRU PENTRU ANALIZA SWOT

Dezvoltarea practicilor și modelelor de afaceri circulare, nu este simplă. Companiile din diferite sectoare, inclusiv sectorul turismului și al ospitalității, au factori diferiți, dar au și diverse bariere în calea modelelor de afaceri inovatoare.

Înțelegerea principalilor factori și bariere pentru dezvoltarea circularității în organizație este un pas important pentru dezvoltarea strategiei de inovare. Scopul acestei evaluări se referă la un brainstorming de idei, care prevede modul de îmbunătățire a inițiativelor existente, concepând în același timp strategii pentru a reduce posibilele bariere.

Descarcă șablonul pentru a evalua relevanța barierelor și a factorilor prioritari.

Scopul proiectării EcoMapping este de a aplica în companie un instrument vizual, simplu și practic pentru a analiza și gestiona comportamentul în raport cu mediul. Aceasta hartă implică analiza compartimentelor interconectate în companie pentru a crea o înțelegere a situației actuale privind protecția mediului. De exemplu: site-ul care include serviciul hotelier, restaurantul, biroul informativ etc.

EcoMapping este un proces intern de construire a cadrului normativ prin definirea, prioritizarea problemelor de mediu și gestionarea acțiunilor. Odată finalizat, EcoMapping poate servi drept bază pentru un sistem mai eficient de management de mediu și, în cazul nostru, pentru evaluarea diferenței de circularitate a organizației.

EcoMapping deține diverse funcții precum:

 • inventarierea practicilor și problemelor de mediu;
 • revizuirea sistematică și auditul de mediu la locul afacerii;
 • implicarea și participarea angajaților în completarea instrumentului;
 • documentarea și urmărirea îmbunătățirilor de mediu printr-o modalitate ușoară;
 • dezvoltarea unui catalog de acțiuni pozitive imediate;

Întrucât 80% din problemele de mediu sunt legate de locația afacerii, analiza EcoMapping a facilităților și serviciilor organizației este foarte utilă pentru a prezenta clar problemele de mediu și unde acestea se întâmplă.

 

Pasul 1. Realizați hartă a facilităților companiei

 Această hartă ar trebui să fie copiată (de 6 ori) și aplicată la baza lucrărilor următoare. Diversele zone interioare ale companiei ar trebui să fie redate pe hartă.

Analiza EcoMapping trebuie să reflecte situația reală în cadrul companiei: domenii clare, recunoscute și proporționale. Acestea trebuie să fie datate, identificate în companie și menționate în general.

Acestea trebuie să includă obiectele relevante pentru a le recunoaște repede pe hartă (de exemplu: mașinile, cazanele …).

 Pasul 2. Includeți pe hartă și evidențiați practicile bune sau rele

Adunați echipa de lucru pentru a efectua evaluarea. Dincolo de furnizarea unui set de informații relevante despre practicile de mediu, EcoMapping este, de asemenea, un instrument de sensibilizare și comunicare.

Când veți elabora analiza EcoMapping a site-ului veți vizita facilitățile folosind o tehnică specifică (energie, apă, deșeuri, aer, sol) pentru a identifica aspectele care influențează mediul și utilizarea resurselor. Fiecare aspect de mediu va fi redat pe hartă.

Când identificați o problemă în timpul vizitei, puteți desena propriile simboluri pe hartă, dar utilizați cel puțin următoarele două: 

 • liniați: există o mică problemă (zonă de monitorizat, problemă de studiat)
 • încercuiți: există o problemă gravă (stopare sau corectare a acțiunii)

Cu cât problema este mai gravă, cu atât cercul este mai mare și mai gros. Puteți, de asemenea, să evidențiați bunele practici existente utilizând diferite culori.

Pentru informații suplimentare, accesați EcoMapping ghid .

Dincolo de analiza comportamentelor ecologice specifice, care se regăsesc în cadrul organizației și care vă pot influența potențialul de circularitate, este de asemenea relevant să adunați mai multe date cantitative pentru a vă ajuta să vă măsurați valoarea de bază a circularității.

 

Procedând astfel, veți putea acorda prioritate domeniilor de îmbunătățire și clarifica scopul și  obiectivele atunci când dezvoltați un plan de acțiuni circulare.

Alegeți instrumentul de evaluare potrivit. Există o varietate de instrumente și metodologii pentru a cuantifica impactul asupra mediului și a evalua cât de circulare sunt operațiunile.

 1. Instrumente pentru evaluarea de mediu

În ultimul deceniu au fost dezvoltate mai multe instrumente și metode de calculare a impactului companiei asupra schimbărilor climatice, asupra utilizării apei etc. Metodele de calculare a amprentei de carbon și a amprentei de apă pot fi extrem de relevante pentru industria turismului. Următoarele instrumente sunt gratuite de utilizat online și vă pot ajuta să setați un criteriu de bază, în funcție de obiectivele de măsurare.

 

✔ Metoda de calcul a amprentei de carbon cu Cheie-Verde:

Dacă dețineți un hotel sau alt tip de cazare, puteți calcula amprenta de carbon folosind următorul instrument de calcul. Calculul cantității de carbon  Inițiativa de Măsurare a Carbonului Hotelier” (HMCI) a fost dezvoltat de Parteneriatul Internațional pentru Turism (ITP) în parteneriat cu ”World Travel & Tourism Council”. În prezent, peste 24.000 de hoteluri și-au calculat deja amprenta de calcul a carbonului utilizând instrumentul HMCI. ITP, în cooperare cu Greenview, a dezvoltat, de asemenea, un sistem de benchmarking, în care puteți compara rezultatul amprentei de carbon cu nivelul mediu de carbon din regiune. Accesați acest instrument aici.

Inițiativa de Măsurare a Carbonului Hotelier:

Inițiativa de Măsurare a Carbonului Hotelier (HCMI) este o metodologie și un instrument gratuit pentru hoteluri pentru a calcula amprenta de carbon a sejururilor la hotel și a întâlnirilor în proprietățile disponibile. Accesați acest instrument aici.

Metoda de calcul a amprentei de apă cu Cheie-Verde:

Dacă sunteți un hotel sau alt tip de cazare, puteți calcula amprenta de apă utilizând acest instrument de calcul. Consumul de apă este evaluat conform instrumentuluiInițiativa de Măsurare a Apei Hoteliere” (HWMI), care a fost dezvoltat de Parteneriatul Internațional pentru Turism (ITP). Accesați acest instrument aici.

 1. Instrumente de măsurare a Economiei Circulare

Instrumentele specifice pentru evaluarea impactului asupra mediului integrează conceptul de economie circulară ca un cadru normativ:

Circularități:

Acțiuni cu principii circulare, care susțin tranziția unei companii către economia circulară, indiferent de dimensiune, industrie și complexitate. Dincolo de evaluarea produselor și fluxurilor de materiale, acest instrument de măsurare constată nivelul la care compania a atins circularitatea în întregul sistem de operațiuni. La baza acestui instrument este utilizat cel mai larg set de indicatori disponibili: obiective și rezultate.

Circularități:

 • Măsoară circularitatea companiei în întregime, nu doar produsele și fluxurile de materiale
 • Sprijină decizile și dezvoltarea strategică pentru adoptarea economiei circulare
 • Evidențiază punctele forte și domeniile de îmbunătățire
 • Prezintă transparență opțională investitorilor și clienților cu privire la adoptarea economiei circulare în cadrul companiei
 • Oferă claritate cu privire la performanța economiei circulare, creând oportunități pentru generarea valorii adăugate vizate de părțile cheie interesate

Accesează acest instrument here.

Privește un video cu instrucțiuni.

Evaluarea circularității:

Evaluarea circularității este o procedură de scanare online gratuită cu un chestionar de aproximativ 60 de întrebări care determină un scor de circularitate pentru un anumit produs și / sau serviciu din orice sector. A instrument a fost dezvoltat de Ecopreneur și MVO Nederland pentru autoevaluarea ÎMM, care dețin peste 500 de utilizatori existenți, inclusiv companii mari. Accesează acest instrument aici.

Indicator de evaluarea a circularității materialelor:

Instrumentul de evaluare a indicatorului de circularitate a materialelor (MCI), face parte dintr-un „proiect de indicatori circulari” dezvoltat de Fundația Ellen MacArthur și Granta Design, care permite companiilor să identifice o valoare circulară suplimentară din produsele și materialele consumate și să atenueze riscurile privind prețul volatil al materialelor și aprovizionarea acestora. Integrat cu pachetul MI: Product Intelligence, MCI permite utilizatorilor să analizeze și să evalueze o serie de riscuri de mediu, de reglementare și de aprovizionare în lanț pentru serviciile și produsele din companie.

MCI măsoară metoda de restaurare a fluxurilor de materiale pentru un produs, care poate fi agregat la portofoliul de produse și chiar până la nivelul companiei. Indicatorii complementari permit luarea în considerare a impacturilor și riscurilor suplimentare. Indicatorii pot fi utilizați pentru proiectarea produselor, pentru raportare internă, pentru luarea deciziilor de achiziții publice și evaluarea sau cotarea companiilor pe piață. Accesează acest instrument aici.

Materialitatea reprezintă „acele subiecte care au un impact direct sau indirect asupra capacității unei organizații de a crea, păstra sau eroda valoarea economică, de mediu și socială pentru ea însăși, părțile interesate și societatea în general” (inițiativa de raportare globală). Cu alte cuvinte, o analiză a materialității este o metodă de identificare și prioritizare a problemelor care sunt cele mai importante pentru o organizație și părțile interesate ale acesteia. Atunci când evaluați diferența de circularitate, este posibil să puteți acorda prioritate unor domenii specifice de îmbunătățire. Cu toate acestea, prioritățile și subiectele fierbinți pot fi diferite din perspectiva părților interesate. Apoi va deveni strategic să vă confruntați prioritățile cu cele ale părților interesate (gândiți-vă la clienți, de exemplu).

Materialitatea reprezintă analiza problemelor, care sunt cele mai importante pentru a fi abordate de conducerea organizației. Urmare identificării potențialelor probleme considerate a fi direct relevante pentru lanțul valoric al unei organizații, acestea trebuie analizate folosind 2 lentile diferite. Pentru probleme precum reducerea ambalajelor din plastic sau colaborarea cu furnizorii sustenabili, organizația trebuie să evalueze:

1.Care este potențialul problemei de a avea un impact pozitiv sau negativ asupra creșterii organizaționale, asupra modificării costurilor sau a încrederii? sau

2.Cât de importantă este fiecare problemă pentru părțile interesate?

Rezultatul final este o reprezentare vizuală a problemelor, care ar trebui prioritizate în funcție de scopul companiei și așteptările părților interesate (care poate afecta direct primele). Această analiză, vă va ajuta la dezvoltarea strategiei circulare pe termen lung.

 

Analiză generală a materialității și matricea de materialitate, care rezultă din aceasta, permite unei organizații să decidă asupra problemelor pe care să se concentreze și să investească timp. Matricea de materialitate prezintă aceste probleme de durabilitate prin cuplarea a două dimensiuni. Prima, este importanța problemei pentru organizație și influența acesteia asupra succesului organizației. A doua, este importanța sau atractivitatea problemei pentru părțile interesate și influența probabilă ca urmare a eforturilor depuse (sau a lipsei acestora), asupra succesului afacerii.

Priviți acest rezumat video despre materialitate

Descarcă matricea pentru a începe această analiză.