Compartimentul 1 Introducere: O abordare sistemică pentru o afacere circulară

Pentru a face tranziția la un model de afaceri cu economie circulară, este important să parcurgeți faze specifice, ilustrate mai jos:

1.În primul rând, explorați mediul de afacere în care operați actual, definiți părțile-cheie interesate și luați cunoștință cu mentalitatea circulară.

2.În al doilea rând, evaluați diferența de circularitate actuală. Pornind de la punctele forte și punctele slabe, a activităților practice existente, veți obține o primă imagine a liniei de bază ca punct de plecare.

3.Apoi, începeți procesul de planificare, în care veți stabili o viziune, obiectivele cheie și activitățile care vor conduce la implementarea principiilor economiei circulare.

4.În continuare, definiți activitățile prioritare de implementare a planului de acțiuni, înființați echipa de lucru, și organizați sistemul de monitorizare. 

5.În final, dezvoltați un set de activități de comunicare pentru a documenta și a răspândi impactul investițiilor.

Source: CEnTOUR – Circular Economy in Tourism (2020).