Compartiment 1 Turismul și impactul social

Potrivit UNWTO, Turismul cuprinde activitățile persoanelor, care călătoresc și stau în locuri în afara mediului lor obișnuit, pentru cel mult un an consecutiv în scopuri de agrement, afaceri sau alte scopuri.”

Pentru a înțelege mai bine care poate fi locul economiei circulare în industria turismului, vom vedea mai întâi cât de importantă este industria turismului în contextul actual mondial și care sunt principalele rezultate asupra mediului din activitatea turismului. Apoi vom înțelege cum se dezvoltă principiile sustenabile în această industrie și care este importanța „turismului circular”.