Avertisment privind drepturile de autor

Toate materialele audiovizuale au fost accesate în mod gratuit de pe platformele online de imagini din stoc și / sau YouTube și aplică legile privind utilizarea corectă, fără intenția de a încălca drepturile de autor. De asemenea, logo ale organizațiilor au fost plasate pentru a facilita navigarea mai rapidă a utilizatorului, fără nici o intenție de aplicare.

Dacă considerați drepturile de autor au fost încălcate, contactați-ne la www.circulartourism.eu pentru a soluționa problema într-o manieră amiabilă de mediere.