2. MEN Ț INEREA UTILIZĂRII MATERI ALELOR Ș I PRODUSELOR

CONTEXT ȘI OBIECTIV

Definiția Greet este „a întâmpina, a ne întâlni, a primi” și marchează o întoarcere la esențialul industriei hoteliere, întruchipând filosofia partajării, cu ambiția de a contribui la transformarea lumii într-un loc mai bun. Greet îi întâmpină pe toți cei care caută sens în consumul și stilul lor de viață, „concentrându-se pe elementele esențiale care au sens”. Una dintre inițiativele cheie ale abordării este concentrarea pe utilizarea mobilierului reutilizatpentru amenajarea interioară a hotelului.

IMPACT

Durata de viață a mobilierului este prelungită prin utilizarea acestuia de cătrealtepersoane.

DESCRIEREA INIȚ IATIVEI

Greet este un spațiu de viață prietenos și incluziv ancorat în comunitatea sa prin produse alimentare produse local sau de fermă. Promovează principiul acordării unei a doua șanse hotelurilor (structuri reconvertite, netradiționale), obiectelor (reparate, reciclate, recuperate sau remodelate) și oamenilor (cu experiențe neconvenționale). Cu mobilier și elemente decorative descoperite din vânzări amestecate, artizani locali și organizații caritabile, Greet este în pas cu vremurile și economia circulară. Utilizarea mobilierului reciclat/reutilizat oferă o a doua viață articolelor existente, poziționând între timp marca ca fiind ecologică și responsabilă.

CÂTEVA DETALII

  • Organizația: Greet (Accor)
  • Orașul: Diverse locațiiîn Franța
  • Tipul de furnizor: Hotel
  • Principiul circula: Menținerea utilizării produselor și materialelor
  • Punct central: Reutilizare
  • Cuvinte cheie: #upcycled #furniture

MAI MULTE INFORMAȚ II

Read the press kit