Тема 5 Систем за менаџирање со енергијата

Решенијата за енергетска ефикасност достапни за хотелите на МСП се класифицирани во 3 различни групи:

  • Групата за решенија за „менаџирање со енергија“ произведува решенија кои се однесуваат на енергетската политика на хотелот, како и вклучување на персоналот и гостите во мерките за зачувување на енергијата;
  • Групата решенија „намалување на потребите за греење и ладење на хотелот“ содржи технички решенија за реновирање на надворешноста на зградата, со цел да се намалат потребите за греење и ладење на хотелот.;
  • Групата решенија „Ефикасност на опремата“ составува технички решенија со цел подобрување на ефикасноста на опремата во хотелот, или со подобар оперативен систем (преку контрола и регулирање на опремата) или со замена на опремата.

Системи за менаџирање со енергија или СМЕ, се однесуваат на разни компјутерски помагала што се користат со цел да се контролира употребата на енергија во големи објекти и организации. Бројни хотели започнаа да имплементираат системи за менаџирање со енергија за да ги намалат трошоците и да ја подобрат продуктивноста. СМЕ е збир на апликации што се користат за контрола, оптимизирање и намалување на потрошувачката на енергија.

Следното видео нуди преглед во еден од СМЕ што се користи во сместувачката индустрија:

Механизмот на СМЕ е многу едноставен:

покрај намалувањето на потрошувачката на енергија, СМЕ, исто така, доаѓа со напредни функции за следење кои им овозможуваат на корисниците да соберат вредни информации за енергетската употреба на одреден хотел – податоците подоцна ќе се користат за да се донесат енергетски ефикасни одлуки за активностите што се случуваат во рамките на хотел.

Еве еден пример; Системите за зафатеност базирани на сензори се корисни за големите хотели кои сакаат да ги намалат трошоците за енергија. Овие сензори детектираат движење (или недостаток на тоа) и тие соодветно ги прилагодуваат системите за осветлување или единицата за климатизација. Ако нема никој во просторијата, климата ќе се намали автоматски и светлата ќе се исклучат.

Овие системи вклучуваат најдобра практика за менаџирање со енергијата во секојдневните операции, што резултира со пониски трошоци и подобрување на перформансите и продуктивноста. СМЕ е еколошки, со оглед на фактот дека ја намалува вкупната потрошувачка на енергија; затоа, безбедно е да се претпостави дека овој систем е зелена технологија која е специјално дизајнирана да им помогне на хотелите „да направат повеќе со помалку“. Како што откриваат бројни статистички податоци, СМЕ може да резултира со 10% намалување на месечната употреба на вода и до 25% намалување на употребата на енергија. Од друга страна, системите за менаџирање  со соларна енергија можат да ја намалат потрошувачката на енергија до 50%.