Тема 3 Фокус на главните етикети за перформанси

Етикетите за перформанси избрани тука се сметаат за врвни меѓународни етикети за квалитет на европско ниво или ширум светот. Критериумите за избор на следниве етикети се :

  • Број на сертифицирани организации во Европа;
  • Опсег: Беа избрани само етикети кои беа присутни во повеќе од две европски земји;
  • Транспарентност: Публикација на критериумите;
  • Одржливост: Опфатот на темата за одржливост според етикетата-животна средина, култура и економија.