Тема 3 Намалување на отпадоците од храна

Бостонската консултантска група (BCG) истакна 13 иницијативи што компаниите би можеле да ги преземат за да напредуваат во насока на постигнување на целите на ООН за одржлив развој за преполовување на отпадот од храна до 2030 година. Меѓу нив, некои се напишани со задебелени букви, бидејќи може да се адресираат до угостителскиот сектор:

 1. Помогнете да ги едуцирате земјоделците да ја намалат загубата на храна како резултат на штетници, болести и плевели.
 2. Променете ги амбалажите и промоциите за да го намалите отпадот, како што е промоцијата во Велика Британија на Теско, „Купи еден – добиј еден бесплатно подоцна“, што им овозможува на клиентите да земат бесплатна храна кога навистина можат да ја јадат навреме.
 3. Обучете ги вработените подобро да управуваат со залихите на храна за да го намалат отпадот.
 4. Додадете информации на пакувањето што ги информира клиентите за важноста од рециклирање или повторна употреба на храната.
 5. Подобрување на инфраструктурата на „ладен ланец“ што овозможуваат чување храна во средини контролирани од температурата во текот на целиот процес – од фарма до маса.
 6. Прилагодете ги техниките за производство на храна од големи размери на земјоделството од мал обем, како што е обезбедување на ладилници со соларно напојување за земјоделците во Јужна Азија и Источна Африка.
 7. Променете како се постапува со храната која неможе да се продаде, така што сè уште може да се користи или како донација или како материјал за козметика, биогорива или храна за животни.
 8. Зголемете ги локалните извори на храна и состојки.
 9. Поставете цели за намалување на отпадот од храна и следење на перформансите против нив.
 10. Зголемете ја приватната и јавната соработка за да процените колку потрошувачите и трговците на мало најверојатно ќе им требаат од одредена храна.
 11. Направете договори за намалување на отпадот од храна, како на пример осигурување дека договорите помеѓу трговците на мало и земјоделците не го охрабруваат прекумерното производство.
 12. Поттикнете ја стандардизацијата на датумите на продажба на храна, кои честопати се извор на конфузија кај клиентите.
 13. Поттикнете закони што го прават донирањето храна полесно и фрлањето храна поскапо.
 14. BCG проценува дека овие иницијативи ќе бидат добри и за деловните субјекти што ги усвојуваат. Генерално, тие можат да го намалат отпадот од храна за 700 милијарди долари годишно.

Точната количина на отпад од храна генерирана од туризам и угостителство е непозната, но се проценува дека хотелите, рестораните и угостителскиот сектор се одговорни за околу 14% од вкупниот отпад од храна генериран во Европската Унија. Во апсолутни бројки, 14% претставуваат околу 12 милиони тони отпад од храна годишно, или помеѓу 12 и 28 килограми отпад од храна годишно за сите 27 земји-членки на Европската Унија. Индустријата за услуги на храна произведува повеќе отпад од храна, од секторите на големо, мало и производство – заедно.

Отпадот од храна претставува 46% од вкупниот отпад произведен во хотели во САД. Понова проценка е дека рестораните генерираат 33% од вкупниот отпад на храна во САД. Студија за отпад во хотел во Бангкок демонстрира зачудувачки 1,3 тони отпад од храна за јадење во една недела.

Во моментов не е познато, кој дел од отпадот од храна создаден во угостителството е предизвикан од туризмот. Една од причините што оваа информација не е достапна е дека потрошувачката на храна поврзана со туризмот и нејзините влијанија врз животната средина не се опширно истражувани се до денес.

Она што е познато, на глобално ниво, е дека туристите трошат повеќе храна отколку дома и јадат повеќе увезена храна отколку дома, со што се зголемуваат влијанијата врз животната средина врз туризмот во целните дестинации. Со оглед на тоа што потрошувачката на храна е клучно туристичко искуство, веројатно туристите пробуваат различна храна, но и не сакаат некоја од нив. Ова доведува до губење повеќе храна отколку дома.