Тема 3 Иновација на пакувањето

Рециклирањето е од витално значење – но тоа не е целосно решение за предизвикот на пластиката во нашето опкружување. Некои од овие решенија за намалување на пластика ќе значат сосема нови деловни модели.

Биобазирани или компостибилни пакувања се дел од решението. Повторно полнење. Пакување со повеќекратна употреба. Нови формати. Сосема нови материјали – и враќање на познатите пакувања како што се хартија, стакло или алуминиум, има огромен простор за иновации.

Рамка „Без пластика – помалку пластика – подобра пластика“

Оваа рамка го оцртува пристапот кон тоа како ќе ги постигнеме обврските и ги води нашите иновации:

  1. Без пластикае да се размисли поинаку – користење алтернативни материјали како што се алуминиум, стакло, хартија и табла каде што е можно и отстранување на пластика каде што не е потребно.
  2. Помалку пластикае за намалување на тоа колку користиме.
  3. Подобра пластикае за тоа да ги направиме нашите производи да бидат рециклирани и елиминирање на проблематичните материјали. Поточно, станува збор за тоа како внесуваме рециклирана содржина во нашето пакување.

Source: ZERO Waste Europe

Како можете да бидете сигурни дека празното пластично шише не излегува од циркуларната економија кога ќе завршите со тоа? Еден од најочигледните начини е повторно да се наполни повторно – и оваа (понекогаш измамнички) едноставна идеја е во срцето на една област на иновациите. Моделот за повторна употреба е најдобриот начин да се намали “footprint” на животната средина.

Треба да развиеме нови начини на конзумирање, кои произлегуваат од деловниот модел на циркуларна економија. Она што ние го нарекуваме „повторно полнење/повторна употреба“ е алтернативен начин на консумирање што нуди многу предности :

  • За купувачите, тоа значи помалку отпад – и опција да имаат поквалитетно, дури и персонализирано пакување.
  • Бизнисот станува способен да нуди попогодни модели и попривлечно пакување, исто така постои можност да се обезбеди подобро искуство во купувањето и да се заштеди на трошоците, особено во однос на транспортот.
  • Користење не повеќе од потребното;
  • Користењето помалку од позната пластика е начин да се има добар преглед на генерираните влијанија. Избегнува несакани последици при воведување на алтернативни материјали;
  • Користењето помалку може да биде предизвикано од нов дизајн или нов начин на пакување на неколку производи заедно.

Примената на пристапот за проценка на животниот циклус ќе ги информира одлуките при преминување кон нов дизајн или алтернативни материјали

Практичен пример: Влијанието врз животната средина од сок во пластично шише од 1,5 литри е помалку важно од оној од двете пластични шишиња од 0,33 литри. Подобро да не се служат индивидуални шишиња, туку индивидуални чаши исполнети од големо шише или дури и од поголеми садови (пиво од буре има помалку влијание од пивото во шишиња).

Аспектот на рамката „подобра пластика“  се фокусира на користење на рециклирано или компостирано пакување наместо на тие што не се рециклираат или компостираат,  како и елиминирање на проблематичните материјали. Употребата на рециклирана пластика значително се зголеми во последната година.

Сите заедно треба да го засилиме купувањето на рециклирана пластика – и треба да очекуваме дека ова ќе се зголемува. Треба да бидеме иновативни и колаборативни за да ги исполниме нашите амбиции.

Тоа значи да се користат материјали за рециклирање на самиот почеток и истите да можат да бидат рециклирани по употребата. Но, тоа исто така значи справување со пошироки инфраструктурни проблеми, како што се локалните објекти за собирање и сортирање, и градењето на техничката и трговската одржливост при собирање и преработка на материјали.

  Еволуција на пакувањето и CEFLEX

Број на материјали може да се искористи за пакување на производи како хартија и картон, пластика, но исто така и компостибилни соединенија, биобазирани материјали, вклучувајќи биопластика, композити (направени од слоеви на разни материјали како Тетра Пак или флексибилно пакување). ЦЕ е двигател на иновации за индустријата за пакување: во концептот на пакетот, во неговиот состав, но исто така и во можностите за повторна употреба или рециклирање на истиот, концептот на „лулка до лулка“ – преземање одговорност за влијанието на производот од изворот на материјалите до негово крајно располагање – стануваат популарни.

Пример може да се земе од конзорциумот CEFLEX за флексибилно пакување. CEFLEX iе конзорциум кој сега се состои од над 150 компании, организации и здруженија низ целиот синџир на вредности на флексибилно пакување, вклучително: добавувачи на суровини, конвертори на пакувањата, сопственици на трговски марки и трговци на мало, организации за одговорност на производители, колекционери, сортирачи и рециклирачи, како и други добавувачи на технологија и потенцијални крајни корисници на секундарните суровини. Преку соработка, CEFLEX има за цел да го направи флексибилното пакување во Европа циркуларно низ целиот синџир на вредности до 2025 година.

Флексибилното пакување е направено од флексибилни или лесно приносливи материјали кои, кога се полни и се затвора, можат лесно да се менуваат во форма. Тоа се однесува на вреќи, торбички или обвивки изработени од материјали со дебелина помала од 0,1 mm, како што се хартија, пластичен фолија, фолија или комбинации од нив.

Флексибилното пакување е важен дел од нашиот современ свет. Заштитува храна и друга стока и генерално е изработена од различни видови пластика, но може да вклучува и други материјали како што се хартија или алуминиумска фолија.

На пример, обезбедува прехранбените производи да стигнат до потрошувачите безбедни и свежи, зачувувајќи ја исхраната, вкусот и квалитетот. Оваа разноврсно пакување помага и во заштитата и зачувувањето, намалувајќи ги емисиите на СО2 поврзани со загубата на храна.

Бидејќи е многу лесен и тенок, флексибилното пакување може да заштити големи количини производи со многу помалку материјал отколку алтернативното пакување. Ова го прави популарен и ефикасен ресурсен начин за пакување стоки, истовремено намалувајќи го влијанието врз животната средина од транспортот.

Недостатоци се тоа бидејќи е лесен, може лесно може да се најде во природата, да биде носен од ветерот и бидејќи е составен од повеќе слоеви, тешко е да се рециклира секоја нејзина компонента..

Шемата подолу објаснува како да се развие поодржливо флексибилно пакување. Истиот дијаграм може да се користи за друг вид пакување освен флексибилното пакување.

Подоле се прикажени 3-те услови за да успеете во развој на циркуларното пакување :

1) Пакувањето за потрошувачите треба да биде дизајнирано да се рециклира без да се загрозува испораката на производот за кој е дизајниран.

2) Инфраструктурата и системите треба да бидат воспоставени за да бидат собрани, сортирани и рециклирани повторно во употребливи материјали низ цела Европа.

3) Сите актери во синџирот на вредности треба да спроведат циркуларни подобрувања, вклучително и крајните пазари користејќи ги овие рециклирани материјали.

Source: ceflex.eu/guidelines

Ова значи дека за пакување како и за други теми, да се успее во ЦЕ значи да се размислува на холистички начин, а не на линеарен начин. Алатка за проценка на влијанијата врз животната средина на овој холистички начин, во текот на целиот свој живот од почеток до крај, е проценка на животниот циклус или LCA. Токму на овој начин е оценет и споредуван различниот начин на пакување на виното.

Source: Achieving a Circular Economy: How the Private Sector is Reimagining the Future of Business (2015) U.S. Chamber of Commerce Foundation