Тема 2 Green Key (Зелен Клуч)

  1. Формулар за апликација и надоместоци за учество
  2. Ревизија на лице место: Мин. во година 1 (пред првото доделување), година 2 и после тоа секоја трета година
  3. Донесување одлука од национално или меѓународно жири
    • Во земји со национална програма за Green Key: Национално жири
    • Во земји без национална програма за Green Key: Меѓународно жири
  1. Доделување за 1 година истовремено (мора да се обновува секоја година)
  2. Пред крајот на годината на доделување: Испратете ажурирање на материјалот за апликација, платете ги надоместоците и извршете ревизија на лице место (назад кон точка 1.)
  3. Во годините без ревизија на лице место : Испратете ажурирање на материјалот за апликација и платете ги надоместоците.

Подготвени да се здобиете со етикетата Green Key?

Контактирајте го Националниот оператор на Green Key или Green Key International ако вашата организација не е лоцирана во земја со национален оператор.

За повеќе информации, кликнете тука.