Тема 2 Релевантност и придобивки од бизнис моделите

Додека секој бизнис има деловен модел – експлицитен или не – моделирање на бизнис е процес на опишување на моделот и користење на алатки за да се обликува проактивно. Рамките за деловно моделирање се корисни алатки за многу организации. Тие создаваат структура или основа за намерно артикулирање, дизајнирање и / или градење деловен модел. Да се биде проактивен во однос на креирањето на вашиот бизнис модел е многу моќен пристап кон создавање агилен и успешен бизнис што работи во денешниот свет, а исто така се подготвува за светот на утрешнината.

1.Придобивки од бизнис моделирањето

  • Тоа нуди можности за ниска цена и намален ризик:

За претприемачите и раните стартап компании, деловното моделирање е брзо употребливо, што ви овозможува веднаш да постапувате според вашите идеи. Ги отвора очите кон можностите и иновативноста и ги олеснува подобрите разговори и одлуки – и внатрешно и надворешно со засегнатите страни – сето тоа проследено со ниска цена и мал ризик.

  • Тоа ви помага да планирате уште од сега за во иднина:

Деловното моделирање кај стартапите е често ориентирано кон иднината. Но, треба да се користи во три форми на временски контексти: сегашност, минато и иднина. Тоа е алатка која помага да се разбере начинот на кој нешто функционира во одреден момент.

  • Тоа ви помага да создадете вредност за вашите заинтересирани страни:

Создавањето вредност е јадрото на секоја иницијатива, проект, бизнис, идеја или инструмент за политика. Со експлицитно дефинирање и прецизирање како точно се планира да се направи тоа, вие и на вашите заинтересирани страни ќе им дадете заедничко разбирање за тоа како бизнисот ќе биде успешен – преку приказни и бројки. Преку ова, поддршката, зајакнувањето и обезбедувањето истовремено создаваат вредност.

  • Побрзо и подобро е да се изгради моделот и да се провери дали истиот е одржлив отколку да се изгради самиот бизнис.
  1. Бизнис модел – наспроти –
    Бизнис План

Термините „бизнис модел“ и „бизнис план“ честопати можат да бидат збунувачки. Бизнисот често може да се опише како патување. Треба да одлучите за дестинацијата, а потоа ви треба мапата за да стигнете таму.

Бизнис модел е опис за тоа како да се создаде, испорача и фати вредност во даден момент во времето.

Бизнис планот пак, предвидува, планира и создава стратегии. Исто така, се разгледуваат ризиците и финансиите, така што бизнисот може да „искористи“ време за развој од сегашниот деловен модел до предвидениот иден бизнис модел.