Тема 2 Промена на туристичката побарувачка и однесување

  1. Модерниот турист

Подем.от на КП го преобликува однесувањето на туристите. Разбирање на тоа што всуштност сакаат потрошувачите треба да биде во основата на стратегиите на туристичките играчи. Успехот на КП во туристичката индустрија не се однесува само на патниците кои се задоволуваат за помалку луксузната опција за да ги доживеат годишните одмори со пониски трошоци. Всушност, истата на раст на популарноста и кај потрошувачите кои имаат на располагање на повисок буџет. Гиачино објаснува дека додека традиционалниот турист останува само гледач во патувањето, модерниот турист е во потрага по подлабоки и поемотивни искуства преку персонализирани пакети, дејствувајќи со тоа не како туристи, туку како патници

Компаниите од КП го имаат добро идентификувано фактот за тоа како се менува туризмот. Патниците, особено милениумците, сè повеќе бараат алтернативи за традиционалните туристички агенции и хотелите. Тие се повеќе заинтересирани да доживеат незаборавни искуства „надвор од претепаната патека“, за да излезат надвор од „туристичкото гето“. Овој нов начин на размислување потоа се карактеризира и со нови побарувања и желби како што се: автентичност, флексибилност, воспоставување врски, откривање и поврзување со локалното население и културата и дејствување како одговорен патник со минимизирање на влијанието врз животната средина.

Source: Massimo Adami – Unsplash.

  1. Оспособување на потрошувачите и потпирање на заедницата

Покрај тоа, влијанието на ИКТ не е ограничено на олеснета резервација на услуги или процес на плаќање.

Со подобрување на дистрибуцијата на информациите, развојот на ИКТ и социјалните медиуми во голема мера придонесува за оспособување на потрошувачите кои, во исто време, стануваат сè поотворени за самостојни одмори. Туристите сега имаат избор повеќе од било кога, и тие се многу поинформирани за нивните опции. До пред неколку години, тие главно се потпираа на препораките од пријателите за нивниот избор за одмор, т.е. избор на дестинација, сместување, ресторани, активности, итн. Сепак, во денешно време, големо влијание врз овие избори има интернетот. Користејќи ја дигиталната технологија и социјалните медиуми, современите туристи многу се потпираат на информации од други туристи и блогери кои споделуваат лични искуства од патувањата преку оценување, коментари и препораки објавени на интернет. Ова силно влијание на содржината генерирана од корисници врз изборите што ги праваат туристите за тоа каде ќе ги поминуваат одморите илустрира како довербата (и со потрошувачите и со давателите на услуги се оценети) и чувството за заедница се општествени фактори кои се зголемуваат со практиките на КП, особено во туристичката индустрија.