Тема 2 Преглед на постојните етикети за ефикасност на животната средина

Целта на овој дел е да ви помогне да извлечете општи заклучоци во врска со квалитетот на етикетите. Важно е да се разбере што стои зад критериумите користени за нивно опишување (Табела):

  • Телото за доделување: Тоа ќе влијае на леснотијата со која организациите ќе ја добијат етикетата. Важно е да проверите дека етикетата не може да биде само-заверена.
  • Опсегот: Колку е поширок опсегот, толку е попозната етикетата за меѓународните туристи. Сепак, понекогаш може да биде помалку ефикасна од локално утврдената етикета, со контрола на самото место која може да се направи многу полесно. Постојат предности и недостатоци за секој опсег.
  • Транспарентност: Овозможувањето пристап до критериумите на етикетата честопати е гаранција за квалитетот.
  • Постапка за верификација: Кредибилитетот на етикетата се потпира главно на видот на постапката за верификација што организацијата ќе мора да ја помине за да ја добие етикетата. Инспекцијата од независен експерт обично се смета за посигурна.
  • Глобално признавање: фактот дека етикетата е заснована или инспирирана од друга добро утврдена призната етикета/стандарди.

ЕВРОПСКИ

Име на етикета Број на сертифицирани субјекти во ЕУ
Bio Hotels
90
Blaue Schwalbe
100
ECEAT Quality Label
1.300
Европска Еко-етикета за туристичко сместување и услуги за кампување
385 (туризам) 1623 (вкупни лиценци)
Green Brands
10
Green Tourism
1.200
GreenSign
60
Nordic Swan
250

ГЛОБАЛНИ

Име на етикета Број на сертифицирани субјекти во ЕУ
Biosphere Responsible Tourism
216
EarthCheck
150
Eco hotels certified
115
Green Globe
150
Green Growth 2050 - Travel Beyond
15
Green Key
1.500
Green Pearls Unique Places
50
GT Active
33
TourCert
TourCert
Travelife
350
TripAdvisor Green Leaders Program
7000

За повеќе информации, притиснете тука.