Тема 2 Прашања во врска потрошувачката на вода во туризмот

Според податоците собрани од Styles, Schoengerger & Galvez-Martos (2014), во Европа еден турист троши во просек 300 Л/ден вода, каде што жител во просек троши 150 Л/ден. На места како Кипар, Малта и Шпанија, туризмот троши 19%, односно 14% и 12% (Styles, Schoengerger & Galvez (2015), from Gossling et. al, (2012)).

Во просек на глобално ниво, се сугерира дека меѓународен турист троши 222 литри на ден (Becken, 2014). Литературата дава значителна варијација на стапки на потрошувачка на вода во опсег помеѓу 84 и 2000l по турист на ден (Gossling et al., 2012), или до 3423L на соба на ден, што зависи од различни фактори, како што се: активностите што хотелот ги нуди, географската локација и други.

Еве два примери кои ги поткрепуваат тврдењата: Една соба во хотели „Etap“ со една ѕвезда, во просек троши 187 L вода, додека една соба во хотел „Sofitel“ со пет ѕвезди троши до 1568 L на ноќ.

Табелата што следи нуди информации за потрошувачката на вода по категорија (директна и индиректна). Во директна категорија се сместувањето и активностите, а во индиректната другите, како што се храната, инфраструктурите и остататите.

Категории на употреба на вода и проценета употреба по турист на ден

КАТЕГОРИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА – ДИРЕКТНИ

ЛИТРИ ПО ТУРИСТ ЗА ДЕН

Сместување

84-2000

Активности

10-30

КАТЕГОРИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА – ИНДИРЕКТНИ

ЛИТРИ ПО ТУРИСТ ЗА ДЕН

Инфраструктура

n.a.

     Фосилни горива

70 (на 1000 км со авион/автомобил)

Биогорива

2500 (за 1Л)

Храна

2000-5000

Вкупно за турист по ден

Проценета опсег: 2000-7500

Земја

Користење на вода по турист на ден

% од употребената обновлива вода

Нето употреба на вода од домашниот туризам по ноќ (L)

Вкупна употреба на вода во туризмот (милиони м3)

Удел во домашниот туризам во користењето на домашната вода

Удел во меѓународниот туризам во користењето на домашната вода

Кипар

400

31.3%

184

12.11

1.99%

19.42%

Шпанија

400

325

178

548.99

6.31%

12.00%

Италија

400

23.2%

172

458.62

4.26%

1.48%

Грција

400

10.4%

184

77.7

3.58%

5.32%

Португалија

400

14.6%

178

53.14

1.89%

2.96%

Франција

400

19.6%

181

583.33

6.12%

3.92%

Египет

400

79.1%

65

7.49

0.34%

1.46%

Турција

400

16.2%

184

225.73

2.55%

1.43%

САД

300

15.6%

108

1422.14

2.14%

0.20%

Австралија

300

4.9%

53

129.69

0.95%

0.41%

Кина

200

21.8%

96

916.41

3.20

0.29

Во денешно време, туризмот апсорбира 1% од глобалната потрошувачка на вода. Ова е количина на прв поглед се чини е од мала важност ако ја споредиме со земјоделскиот сектор, кој троши скоро 70% од испорачаната вода во светот или со индустријата, која достигнува 19%. Сепак, во некои земји во подем, во кои туризмот е главен сектор на нивниот развој, потрошувачката надминува 7%, а на некои острови како што се оние на Карибите или во Полинезија, туристичкиот сектор е главниот потрошувач на вода.

Просечната потрошувачка на вода на глобалниот турист е многу голема. Податоците собрани во Шпанија, светска туристичка моќ (11% од БДП и скоро 13% од вработеноста се во туризмот) го потврдуваат ова: додека просечен граѓанин троши 127 литри на ден, потрошувачката на турист се движи од 450 до 800 литри, во зависност на сезоната и областа. Овие податоци се пресметуваат врз основа на трошоците за хотелот и ресторанот (кујна, перална, тоалети, базени, ладење и наводнување), како и активности како што се голф, сауни, тематски паркови и општински трошоци за хигиенски услуги.

Анкетата за сместувачките капацитети во Европа покажуваат дека хотелите со пет starвезди се најголеми потрошувачи на вода затоа што тие обично имаат големи базени, кафулиња и барови, терени за голф, наводнувани пејзажи, кујни и en suite бања. Географските локации и климата се други фактори кои придонесуваат. Ниските тарифи за вода за индустрија/комерцијална употреба може да се сметаат како пречка за попријателски пристап на менаџирање со водата.

Во Шпанија, туристите користат двојно количество вода во споредба со локалното население. Туристите на Кипар користат над 200% повеќе вода отколку локалното население. Секој турист што патува во друг регион ја зголемува употребата на вода во дестинацијата, додека постои истовремено намалување на употребата на вода дома.

Главната причина за голема потрошувачка на вода е однесувањето на гостите. Гостите имаат тенденција да имаат повеќе „пристап кон задоволството“ и да користат повеќе вода отколку што обично би користеле. Причини зошто луѓето користат повеќе вода како туристи отколку што вклучуваат дома се:

  • Хигиенски активности за одржување во сместување (дневно чистење простории, дневно перење);
  • Активности за одмор/релаксација (што бара интензивно одржување со вода како што се зелените површини и базените);
  • Поголем пристап на задоволство кон храната (подетална подготовка на храна), тушеви и бањи.

На сликата подолу е прикажано влијанието на растот на туризмот во потрошувачката на вода ширум светот. Како што може да се види, Европа се соочува со се поголем број туристи што влијае на потрошувачката на вода. Заради овој фактор, можеме да забележиме зголемување на потрошувачката на вода за 20,5 м3.

Source: Gössling et al. (2012).