Тема 2 Пакување за повторна употреба

Пакувањето за повеќекратна употреба преставува можност за иновација од 10+ милијарди долари што може да донесе значителни придобивки за корисниците и деловните субјекти. Иновативните модели за повторна употреба можат да отклучат значителни придобивки, овозможени од дигиталните технологии и менувањето на преференциите на корисникот. Таквите модели можат да помогнат во испорака на супериорно корисничко искуство, прилагодување на производите според индивидуалните потреби, собирање на впечатоците на корисникот, градење лојалност кон брендот, оптимизирање на работењето и заштеда на трошоци.

Повторната употреба претставува можност за иновација да го смени начинот на размислување за пакувањето од нешто што е едноставно поевтино и полесно, до нешто како средство со висока вредност што може да им донесе значителни придобивки на корисниците и бизнисите.

6-те придобивки од повторната употреба се:

 1. Намалување на трошоците: Трошоците за пакување и транспорт може да се намалат со снабдување на повторно полнење за садови за повеќекратна употреба во компактна форма, како што се концентрати или цврсти материи, на пример, како таблети.
 2. Градење лојалност кон брендот: Лојалноста кон брендот и задржувањето на клиентот може да се постигнат преку шеми за депозити и награди за пакување што може да се користи повеќекратно.
 3. Подобрување на корисничкото искуство: Корисничкото искуство може да се подобри со подобрување на изгледот, чувството или функционалноста на пакувањето што може да се користи повеќекратно (која може да биде поскапо бидејќи почетната цена на производството е поделена на повеќе намени).
 4. Собирање податоци: Информациите за преференциите на корисниците и перформансите на системот може да се соберат со вклучување дигитални технологии како што се RDFI-ознаки, сензори и GPS следење во системот за пакување што може да се користи повеќекратно..
 5. Оптимизирање на активностите: Економијата на обем за дистрибуција и логистика може да се постигне преку споделување на пакување што може да се користи повеќекратно меѓу брендовите, секторите или пошироките мрежи.
 6. Прилагодување на индивидуалните потреби: Индивидуалните потреби може да се задоволат со модели за повторна кои им овозможуваат на корисниците да мешаат вкусови, да го персонализираат пакувањето или да ги изберат посакуваните количини.

Моделите на повторна употреба бизнис-до-потрошувач се разликуваат во однос на „сопственоста“ на пакувањето и условот за корисникот да го напушти домот за да го полни повторно/враќа пакувањето.

Тука е прикажан „Моделот на четири повторни употреби“, кои се нови начини за преиспитување на пакувањето

 1. Пополни повторно од дома: Корисниците го полнат својот сад за повеќекратна употреба дома (на пример, со полнење што се доставува преку услуга за претплата);
 2. Врати од дома: Пакувањето се зема од дома преку услуга за подигање (на пример, од компанија за логистика);
 3. Пополни повторно за носење: Корисниците го полнат садот за повеќекратна употреба надвор од дома (на пример, во систем за полнење во продавница);
 4. Врати за носење: Корисниците го враќаат пакувањето во продавница или точка за отпадоци (на пример, во машина за враќање на депозит или поштенско сандаче).

Source: Reuse: Rethinking Packaging – Ellen Macarthur Foundation.

Пополни повторно од дома можат да функсионира и во традиционална малопродажба или преку Интернет продажба. Моделот функсионира особено добро за е-трговија бидејќи онлајн-интерфејсот овозможува комуникација од интегрирано решение и истовремено немам конкуренција  од производи за простор на полиците кои се продаваат во стандардно пакување

Тековни примери на Пополни повторно од дома вклучува:

 1. Е-трговија за производи за компактно полнење што редовно се користат дома или во канцелариски згради (на пример, пијалоци, производи за домашна нега и производи за лична нега);
 2. Традиционални малопродажни места за повторно полнење во стандардна големина (не-компактни) (на пример, за производи за домашна нега и производи за лична нега).

Пополни повторно за носење бара физичка продавница или точка за полнење, што го прави подобро прилагодено за традиционалните продажни места и урбаните средини. На пазарите со ниски примања, моделот може да ги задоволи потребите на клиентите за мали количини по пристапни цени без да се потпира на кесички за една употреба.

Тековни примери на Пополни повторно за носење вклучува:

 1. Традиционални малопродажни места за производи како пијалоци, производи за готвење (на пример, житарици, брашно, масла), лична нега и домашна нега;
 2. Градови за кафе за носење или водни фонтани.

Врати од дома е погоден за е-трговија бидејќи подигнувањето на празно пакување може да се комбинира со испорака на нови производи. Тоа е особено добро прилагодено за урбани области со намалени патни растојанија помеѓу испораките.

Тековни примери на Врати од дома вклучува:

 1. Е-трговија за производи како што се намирници, достава на оброци, лична нега, домашна нега и убавина.

Врати за носење е широко применлива бидејќи може да ги замени повеќето пакување за една употреба без промена на фундаменталната состојба на купување.

Тековни примири на Врати за носење вклучува:

 1. Традиционални малопродажни места за пијалоци каде што е докажано дека моделот работи во големи размери во неколку локации (на пример, Латинска Америка, Јапонија и Европа);
 2. Градови и настани за производи за носење како што се кафе на носење, пијалоци и храна.