Тема 2 Информирај, едуцирај

Да се информира е начин да се зголеми свеста за некои проблематики и да се убедат луѓето да разберат зошто треба да се однесуваат на одреден начин. Информирањето е секогаш корисно, но луѓето мора да бидат приемчиви. Во околина наменета за одмор, на празници, луѓето се помалку фокусирани.

Добар начин да се едуцира е да им се објасни на луѓето придобивките од она што го направиле, откако ќе го искусат истото. На пример, објасни ги придобивките од целосниот појадок во органска или нула амбалажа или користењето електричен велосипед или транспортна мрежа, откако луѓето ќе го испробале истото.

Тоа е добар начин да добиете корисни повратни информации за искуството на вашите клиенти и да ги добиете нивните предлози. Вие ќе имате можност да објасните во форма на дискусија тоа што правите како бизнис и зошто го правите. Вашиот клиент ќе биде свесен за обемот на своите активности и веројатно ќе биде горд на тоа. Таа/Тој би бил позадоволен да го повтори искуството и да го промовира, како што веќе го доживеа. Таа/Тој може да ја разбере циркуларната економија на практичен и лесен начин, далеку од теоретските принципи.

Циркуларната економија може да биде неверојатно едноставна ако раскажува преку примери.

Сите овие реченици објаснуваат што е Циркуларна економија, можете да ги поврзете со некои од промените што ги спроведовте, за да им го покажете обемот на овие промени на вашите клиенти или засегнати страни:

  • Се работи за наоѓање решенија за некои од најголемите предизвици со кои се соочуваме денес, како климатските промени, отпадот и загадувањето.
  • Се работи за барање решенија што ги адресира основните причини, а не на симптомите.
  • Се работи за елиминирање на отпадот, а не едноставно за подобро управување или расчистување.
  • Се работи за заштеда на материјали и ресурси отколку за нивно трошење.
  • Се работи за регенерирање на нашиот природен свет, наместо обид само да се намали штетата што ја правиме.