Тема 2 Еколошките, социјалните и економските влијанија на отпадот од храна во циркуларната економија

Погледнете ги фактите подолу:

 • Во светот, една третина од целата произведена храна е изгубена или потрошена (1,3 милијарди до 1,6 милијарди тони годишно).
 • Во ЕУ се проценува дека 20% од целата произведена храна годишно е изгубена или потрошена, што чини приближно 143 милијарди евра. Проценката по лице е 173 кг годишно.
 • Отпадот од храна претставува меѓу третина и половина од вкупниот отпад во домаќинството според Светската асоцијација за биогас.
 • ØТреба да се намалат 31 милиони тони отпад од храна секоја година за да се исполни целта на Обединетите нации за одржлив развој до 2030 година. Како споредба, 88 милиони тони отпад од храна се создава годишно во Европа.
 • Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации неодамна ја процени целата цена на отпад од храна на 2,6 трилиони УСД, вклучувајќи ги тука и влијанијата врз животната средина и социјалата.
 • Во исто време, најновите податоци на Евростат (2018) укажуваат на тоа дека 33 милиони луѓе не можат да си дозволат квалитетен оброк. (вклучувајќи месо, пилешко, риба или еквивалент на вегетаријанци) секој втор ден.

Колку подоцна храната се троши по должината на ланецот, толку се поголеми влијанијата врз животната средина и економијата. Мора да се земат предвид енергијата и природните ресурси потрошени за нивна обработка, транспорт, складирање и варење, како и калориите и хранливите материи што ги содржи.

Повеќето отпадоци од храна завршуваат на депонии и произведуваат потоа голема количина метан. Метанот е стакленички гас 20 пати полош од СО2 во смисла на стакленички гасови (GHG), предизвикувајќи глобално затоплување и климатски промени.

Доколку се вклучи во списокот на земји рангирани според нивните емисии на стаклена градина, отпадот од храна би бил на трето место, веднаш по САД и Кина. Се проценува дека 1,6 милијарди тони храна што се губи и се троши годишно, што претставува 8% од глобалните емисии на стакленички гасови.

Бидејќи земјоделството сочинува 70% од водата што се користи низ целиот свет, отпадот од храна, исто така, претставува голем отпад на ресурси на слатка и подземна вода.

Да се произведе еден килограм говедско месо значи да се потрошат 50.000 литри вода што би се искористиле за производство на тоа месо.

Истурањето на една чаша млеко, теоретски значи и трошење на скоро 1.000 литри вода.

Во однос на користењето на земјиштето, околу 1,4 милијарди хектари земја, што е приближно една третина од вкупната површина на земјоделското земјиште во светот, се користи за одгледување храна – која се троши залудно.

Ова значи дека:

 • Овие места не се користат како шумско или диво земјиште каде што може да се случи прибирање на на СО2 и затоа имаат негативно влијание врз биодиверзитетот.
 • Милиони литри масло исто така се трошат секоја година за да се произведе храна што не се јаде.
 • Непотребно се користат и ѓубрива, што повторно има негативни влијанија врз биодиверзитетот и загадувањето на почвата.

Овие мапи ја прикажуваат дистрибуцијата на овие влијанија врз животната средина:

Source: Kummu, M. (2012).

Во прилог е прегледот на главните влијанија на отпадот од храна:

Еколошки

Економски

Социјални

 • За производство се потребни енергија, суровини и почва
 • Ерозија на почвата
 • Преголемо оплодување на водите
 • Еутрофикација
 • Потрошувачка на вода
 • Недостиг на вода
 • Губење на биодиверзитетот
 • Ефекти врз отстранувањето на животната средина
 • Емисии на CH4, C02
 • Директни трошоци како резултат на изгубеното производство
 • Социјални трошоци: здравствени трошоци и загуби од социјална помош
 • Еколошки трошоци заради емисиите на стакленички гасови и потрошувачката на вода
 • 4% од глобалниот бруто национален производ
 • Замавнување на егзистенцијата
 • Здравје
 • Конфликти
 • Контра-движење: на пример, Дампстерн, Контејнер
 • Силни контрасти: 800 милиони луѓе гладуваат
 • Изобилство во индустријализираните земји

Овој преглед покажува дека иако системот за храна оствари значителни придобивки во продуктивноста во текот на изминатите два века, тој не ги исполнува долгорочните потреби.

Индустрискиот систем на храна направи чуда во зголемувањето на глобалното производство на храна за да се исполнат зголемените побарувања од светската популација која расте. Производството на храна овозможи и раст на населението.

Но, овој линеарен модел го гледа производството на храна кое:

 • Користи ограничени ресурси;
 • Не води сметка за економичноста;
 • Ја загадува животната средина;
 • Го деградира природниот капитал.

Иницијатива за храна – Градови и кружна економија за храна

Брендови на храна, производители, трговци на мало, влади, иноватори, управители на отпад и други играчи на пазарите за храна, сите работат кон 3 главни амбиции засновани на размислување за циркуларната економија:

 1. Изворна храна одгледувана регенеративно, и локално каде што е можно;
 2. Извлечете максимум од храната;
 3. Дизајн и пласман на поздрави прехранбени производи.

Постигнувањето на овие 3 амбиции во градовите може да генерира годишни придобивки во вредност од 2,7 трилиони американски долари до 2050 година.

Дизајнерите на храна имаат моќ да се осигураат дека нивните прехранбени производи, рецепти и менија се здрави и за луѓето и за природните системи. Потоа, маркетинг-активностите можат да се обликуваат за да ги направат овие производи привлечни за луѓето: