Тема 2 Гринхашинг (Greenhushing)

Greenhushing е намерна поткомуникација за активности за одржливост што ги практикува бизнис. Таа може да се заснова на :

 • Перцепција на правата на потрошувачите за потрошувачка; greenhushing во оваа смисла ќе се направи за да се избегне туристите да се чувствуваат виновни при консумирање;
 • Страв да не бидете доволно добри во споредба со она што би било потенцирано; страв од кршење на ветувањата;
 • Тешкотија да се изрази циркларниот приста јасно и со неколку зборови.

Според истражувањето на извештајот за зеленото сместување, анализите на одговорите од европскиот хотел покажуваат дека:

 • 96% имале напишана политика за одржливост или збир на политики.
 • Само 64% комуницираат за своите зелени практики во нивните веб-страници.
 • Само 49% издадоа соопштение за јавноста, истакнувајќи зелена инвестиција или иницијативи.

Беа проучени ревизиите и веб-страниците на 31 мал рурален бизниси од туризмот во Националниот парк Пик-Дистрикт (Велика Британија). Анализата покажа дека деловните субјекти ги комуницираат само 30% од сите практикувани активности за одржливост.

Сепак, резултатите од истражувањето на TripAdvisor (на повеќе од 1.000 патници ширум светот) (2007) покажуваат дека:

 • 40% го земаат предвид еколошкиот туризам при правење планови за патување.
 • 66% сметаат дека еколошките мерки при патувањето прават разлика.
 • Скоро 25% сметаат дека патувањето со авион треба да се избегнува за да се зачува животната средина, додека 38% рекле дека ќе плаќаат повеќе за да направат еколошки лет и 26% би платиле премија од 5-10%, но само 3% некогаш купиле јаглерод кредити.
 • 25% рекле дека би платиле премија од 5-10%, а 12% би платиле премија од 10-20% за да платат за „зелено“ сместување.
 • 38% рекле дека веќе престојувале во имот што е еколошки, а 9% специјално би барале еколошки установи.

Greenhushing се чини дека е несоодветен избор бидејќи луѓето се заинтересирани за „зелено“ сместување.

Ксавиер Фонт, кој напиша неколку статии за туризmот и за greenhushing, постојано прашува за најдобриот начин за комуникација на одржливоста за време на симпозиумот за туризам во 2015 година. Погледнете го видеото подоле и размислете кој би бил вашиот одговор и причината зошто би го дале овој одговор.

Субјектите можат да имаат лоши или добри перформанси врз животната средина :

 • Greenwashing фирмите имаат лоши еколошки перформанси, но и обемна комуникација за еколошките перформанси. Оваа прекумерна комуникација во однос на еколошките перформанси сноси погрешно чувство.
 • Greenhushing фирмите од имаат ограничена комуникација и покрај добрите еколошки перформанси, што придонесува за слаба видливост на нивните еколошки активности.

Како што се зголемува еколошката свест, се чини дека е интересно да се биде „гласна зелена фирма“.

Source: Adapted from Delmas & Burbano (2011).